česko-anglicko překlad pro "být vypnutý"

CS

"být vypnutý" anglický překlad

CS

být vypnutý {sloveso}

volume_up
být vypnutý (také: odejít)
Vzdálený počítač může být vypnutý.
The remote PC might be turned off.
Ve Windows 8, zapne systém Windows automatické aktualizace při instalaci, pokud nezvolíte, že mají být vypnuty.
In Windows 8, Windows will turn on automatic updating during setup unless you choose to turn it off.
Mobilní telefon musí být vypnutý na palubě letadla.
. ~~~ You have to switch off your mobile phone during flights.

Příklady použití pro "být vypnutý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVe Windows 8, zapne systém Windows automatické aktualizace při instalaci, pokud nezvolíte, že mají být vypnuty.
In Windows 8, Windows will turn on automatic updating during setup unless you choose to turn it off.
CzechMobilní telefon musí být vypnutý na palubě letadla.
Then there's another issue that you're all aware of. ~~~ You have to switch off your mobile phone during flights.
CzechPokud se nemůžete připojit k síťové jednotce nebo složce, počítač může být vypnutý nebo nemáte správná oprávnění.
If you cannot connect to a network drive or folder, the computer might be turned off or you might not have the correct permissions.
CzechPokud zařízení nelze z technických nebo ekonomických důvodů modernizovat, pak musí být reaktory vypnuty a vyřazeny z provozu.
In cases where an upgrade is technically or economically not feasible, reactors will have to be shut down and decommissioned.
CzechVzdálený počítač může být vypnutý.
CzechProtokol IPv6 může být vypnutý.
CzechOstatní počítače v domácí skupině nemusí být nastaveny v domácí síti, mohly domácí skupinu opustit, mohou být vypnuty, v režimu spánku nebo hibernace.
The other PCs in your homegroup might not be in the home, might have left the homegroup or might be turned off, sleeping or hibernating.

Podobné překlady pro "být vypnutý" anglicky

být sloveso
English
vypnutý přídavné jméno
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso
být vyloučen sloveso
English
být bez doprovodu zpěvem sloveso