česko-anglicko překlad pro "být vyloučen"

CS

"být vyloučen" anglický překlad

CS

být vyloučen {sloveso}

volume_up
Pro tři z 10 Evropanů produktivního věku je neudržitelné být vyloučen z trhu práce.
It is unsustainable for three out of 10 Europeans of working age to be excluded from the labour market.

Příklady použití pro "být vyloučen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNikdo mi dosud nepředložil pádný důvod, proč by z toho měl být alkohol vyloučen.
Nobody has yet offered me one good reason why alcohol should be excluded.
CzechPro tři z 10 Evropanů produktivního věku je neudržitelné být vyloučen z trhu práce.
It is unsustainable for three out of 10 Europeans of working age to be excluded from the labour market.
CzechTento sektor by měl být podle mě vyloučen z působnosti směrnice o službách.
This is a sector that, in my opinion, should be excluded from the application of the Services Directive.
CzechVšeobecná deklarace lidských práv uznává, že lidská práva se vztahují na každou osobu, a nikdo nesmí být vyloučen.
The Universal Declaration of Human Rights recognised that human rights include every person and no one must be excluded.
CzechMěl by být dočasně vyloučen z jednání a nemělo by mu být dovoleno zúčastnit se zasedání, které se bude příští týden konat ve Štrasburku.
He should be given a time-out and should not be permitted to attend next week's session in Strasbourg.
CzechS ohledem na všechny výzvy představované globalizací a celosvětovou krizí je Rusko důležitým aktérem, který nemůže být z jednání vyloučen, nebo u těchto jednání ignorován.
In view of all the challenges posed by globalisation and the global crisis, Russia is an important player which cannot be excluded from or ignored at the negotiating table.

Podobné překlady pro "být vyloučen" anglicky

být sloveso
English
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso
být bez doprovodu zpěvem sloveso
být imatrikulován
být po všem sloveso
English
být v bezvědomí sloveso
být v kurzu sloveso
English