česko-anglicko překlad pro "být rozumný"

CS

"být rozumný" anglický překlad

CS

být rozumný

volume_up
Pokus využít této nové situace prostřednictvím diplomacie EU se zdál být rozumný, při tom muselo být plně zohledněno riziko dialogu s diktátorem.
An attempt to take advantage of this new situation with EU diplomacy would seem to make sense, with full awareness of the risk of dialogue with a dictator.

Příklady použití pro "být rozumný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDialog o této snaze musí být rozumný a klidný a vycházet z pečlivé analýzy.
The dialogue on this must be reasonable and calm, and based on good analysis.
CzechV této fázi se nám předložený návrh zdá být rozumný, zohledňuje zásadu prevence, a proto jsme hlasovali pro jeho přijetí.
The proposal appears sound to us at this stage and takes the precautionary principle into account, and we therefore voted in favour.
Czech(SL) Rozumím tomu, že rozpočet musí být přijat, a rovněž chápu argument, že nesmí být navýšen a musí být rozumný.
(SL) I understand that the budget has to be adopted and I also understand the argument that it must not be inflated and that it has to be reasonable.
CzechS ohledem na tehdejší situaci to mohl být rozumný přístup, je však zcela nepochybné, že ve výsledku vedl k dodatečným nákladům.
That may have been a sensible approach in view of the situation at that time, but it undoubtedly resulted in additional costs being incurred.
CzechNávrh Komise ohledně leteckých postřiků, stanovující zákaz postřiků vyjma případů, které musí být odůvodněné, je velmi rozumný.
On the fraught question of aerial spraying, the European Commission's proposal - for a ban in principal with exceptions that must be justified - made a lot of sense.
CzechPokus využít této nové situace prostřednictvím diplomacie EU se zdál být rozumný, při tom muselo být plně zohledněno riziko dialogu s diktátorem.
An attempt to take advantage of this new situation with EU diplomacy would seem to make sense, with full awareness of the risk of dialogue with a dictator.

Podobné překlady pro "být rozumný" anglicky

být sloveso
English
rozumný přídavné jméno
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso