česko-anglicko překlad pro "být podstatou"

CS

"být podstatou" anglický překlad

CS

být podstatou {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být podstatou" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechChtěl bych jen dodat, že to musí být podstatou našeho usnesení.
I would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
CzechMusíme změnit naši zemědělskou politiku, která se musí být svou podstatou ekologičtější.
We need to change our agricultural policy, which must become more environmental in nature.
CzechZ toho můžeme vyčíst, že britská vláda je přesvědčena o jejich významu, a že se cítí být beztak vázána podstatou těchto předpisů.
This implies that it thinks the proposals are first class and then it will be bound by the substance of the regulation anyway.
CzechDůležitá otázka, která by měla být podstatou zprávy, zůstala na okraji jejího zájmu: vymezení pravidel pro dovoz produktů rybolovu z Grónska do Evropské unie.
The important issue that should, at its base, constitute the substance of the report remains on its margins: the defining of rules applicable to imports of fishery products from Greenland to the EU.

Podobné překlady pro "být podstatou" anglicky

být sloveso
English
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso
být vyloučen sloveso
English
být bez doprovodu zpěvem sloveso
být imatrikulován
být po všem sloveso
English
být v bezvědomí sloveso