česko-anglicko překlad pro "být obsažen"

CS

"být obsažen" anglický překlad

CS

být obsažen {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být obsažen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMěl by být obsažen i regionální rozměr, který by měl přispívat k prokázání přínosu politiky soudržnosti pro EU.
The regional dimension should be present and contribute to demonstrating the benefit of cohesion policy for the EU.
CzechPředpokládám, pane komisaři, že tento aspekt, tedy hodnocení tak důležité politiky, by měl být ve zprávě obsažen.
I expect, Commissioner, that this aspect - the evaluation of an important policy - should be present in the report.
CzechChtěli jsme zjistit, z čeho se ten led skládá, a zda by něm mohl být obsažen nějaký organický materiál.
So, we wanted to find out, actually, what is that ice made of, and could that have embedded in it some organic, you know, material.
Czech2 a že v tomto nařízení by neměl být obsažen neformální postup prováděný před jednáním nebo po něm.
Therefore, Amendments 6 and 10 cannot be accepted.
CzechVe zprávě o Unii pro Středomoří měl být obsažen tento základní požadavek, neboť usilujeme o spojení, nikoli rozdělení Středomoří.
This should have been a basic demand in the report on the Union for the Mediterranean, because we are working for union, not partition in the Mediterranean.

Podobné překlady pro "být obsažen" anglicky

být sloveso
English
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso
být vyloučen sloveso
English
být bez doprovodu zpěvem sloveso
být imatrikulován
být po všem sloveso
English
být v bezvědomí sloveso