česko-anglicko překlad pro "být na stráži"

CS

"být na stráži" anglický překlad

CS

být na stráži

volume_up

Příklady použití pro "být na stráži" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropa, která bude v budoucnosti přijímat ještě větší investice, zejména z nově se rozvíjejících zemí, musí být na stráži před takovým zneužíváním.
Europe, which, in the future, will receive ever more investment, particularly from emerging countries, must guard against such abuses.

Podobné překlady pro "být na stráži" anglicky

být sloveso
English
na předložka
být na úrovni sloveso
být na lovu sloveso
English
být na mizině podstatné jméno
být na nervy sloveso
být na padnutí sloveso
být na řadě