česko-anglicko překlad pro "být kompatibilní"

CS

"být kompatibilní" anglický překlad

volume_up
být kompatibilní {sl.}
CS

být kompatibilní {sloveso}

volume_up
být kompatibilní
Všechny ovladače musí být kompatibilní s touto verzí systému Windows.
All of your drivers must be compatible with this version of Windows.
Všechny ovladače musí být kompatibilní s touto verzí systému Windows.
All your drivers must be compatible with this version of Windows.
Nemusí být kompatibilní s počítači se systémem Windows 98 a Windows 2000.
It might not be compatible with Windows 98 and Windows 2000 computers.

Příklady použití pro "být kompatibilní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemusí být kompatibilní se systémy Windows 98, Windows 2000 a s počítači Apple.
It might not compatible with Windows 98, Windows 2000, or Apple computers.
CzechNemusí být kompatibilní s počítači se systémem Windows 98 a Windows 2000.
It might not be compatible with Windows 98 and Windows 2000 computers.
CzechVšechny ovladače musí být kompatibilní s touto verzí systému Windows.
All of your drivers must be compatible with this version of Windows.
CzechVšechny ovladače musí být kompatibilní s touto verzí systému Windows.
All your drivers must be compatible with this version of Windows.
CzechNemusí být kompatibilní se systémem Windows 98 a s počítači Apple.
It might not be compatible with Windows 98 or Apple computers.
CzechVáš výchozí e-mailový program nemusí být kompatibilní s rozhraním MAPI.
Your default e‑mail program may not be MAPI compliant.
CzechPodobně jako u souborů – konkrétní typ písma může být kompatibilní s určitými programy v určitých systémech.
Like files, a particular font type is compatible with certain programs on specific systems.
CzechS prostředím Aero nemusejí být kompatibilní některé starší programy.
Some older programs might be incompatible with Aero.
Czech43) by měly být také kompatibilní s prací na plný úvazek.
43) should also be compatible with full-time working hours.
CzechNěkteré videofiltry a zvukové filtry nainstalované jinými programy nemusí být kompatibilní s programem Windows Movie Maker.
Unfortunately, not all of the video and audio filters that are installed by other programs are compatible with Windows Movie Maker.
CzechPokud jste nainstalovali nové zařízení, grafickou kartu nebo jiný hardware, který způsobuje problémy, daný ovladač zařízení nemusí být kompatibilní se systémem Windows.
If you installed a new device, video card, or other hardware item that is causing problems, the driver for the device might be incompatible with Windows.
CzechPakt o stabilitě a růstu, a celý rámec správy ekonomických záležitostí by měl být kompatibilní se strategií Unie pro růst a zaměstnanost a měl by ji doplňovat.
The Stability and Growth Pact and the entire framework for economic governance should be compatible with the Union's strategy for growth and jobs, and should complete it.

Podobné překlady pro "být kompatibilní" anglicky

být sloveso
English
kompatibilní přídavné jméno
English
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso
být vyloučen sloveso
English
být bez doprovodu zpěvem sloveso
být imatrikulován
být po všem sloveso
English