česko-anglicko překlad pro "být doma"

CS

"být doma" anglický překlad

CS

být doma {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být doma" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJá jsem si vybrala kariéru, ale mám vedle sebe člověka, který si zvolil být doma.
I chose this career but I have somebody who has chosen to be at home.
CzechKolik vystěhovalců by mělo být zpět doma na konci roku?
How many of the internally displaced persons should be back home by the end of the year?
Czech(RO) V Rumunsku máme přísloví: Říká se, že dobře vychovaný člověk musí být "prvních sedm let doma".
(RO) We have a saying in Romania: a well-bred man is said to have had his 'first seven years at home'.
CzechPokud klinický lékař doporučí léčbu, která nemůže být poskytnuta doma, pak opravdu potřebujeme právní rámec, jenž zajistí, že ji mohou pacienti vyhledat jinde.
If a clinician advises treatment and this cannot be provided at home, then we do need a legal framework to ensure that they can seek it elsewhere.
CzechA jak víte, první počítač, který měla většina lidí doma, mohl být počítač na hraní hry Pong, s malým mikroprocesorem, a posléze se objevily i další hry.
And you know, the first computer most people had in the house may have been a computer to play Pong, a little microprocessor embedded, and then other games that came after that.

Podobné překlady pro "být doma" anglicky

být sloveso
English
doma příslovce
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
nebýt doma sloveso
English
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso
být vyloučen sloveso
English
být bez doprovodu zpěvem sloveso