česko-anglicko překlad pro "být adekvátní"

CS

"být adekvátní" anglický překlad

EN
CS

být adekvátní {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být adekvátní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJednoznačným základním principem při vytváření služby musí být adekvátní geografické zastoupení.
Adequate geographical representation must be an unambiguous fundamental principle in the formation of the Service.
CzechAle má-li být dozor adekvátní, potřebuje přiměřenou solventnost, a to nejen pokud jde o banky, ale také pojišťovací společnosti.
But supervision, to be appropriate, needs appropriate solvency, not just for banks but also for insurance companies.
CzechV raném stádiu Parlament zdůraznil, že tyto prostředky nemohou být adekvátní, protože výzvy, které bylo možné předjímat, nebyly vzaty v potaz.
Parliament pointed out at an early stage that these funds could not be adequate because challenges that could already be foreseen had not been taken into account.
CzechMyslím si, že když se podíváme na to, co se stalo s internetem, za posledních neuvěřitelných šest let, zjistíme, že je obtížné najít byť jen adekvátní analogii.
I think that, if we look at what happened on the Internet, with such an incredible last half a dozen years, that it's hard to even get the right analogy for it.

Podobné překlady pro "být adekvátní" anglicky

adekvátní přídavné jméno
English
být sloveso
English
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso
být vyloučen sloveso
English
být bez doprovodu zpěvem sloveso
být imatrikulován
být po všem sloveso
English