česko-anglicko překlad pro "bít na poplach"

CS

"bít na poplach" anglický překlad

CS

bít na poplach {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "bít na poplach" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto bychom měli bít na poplach ve všech případech závažného porušování těchto práv.
Therefore, we should raise the alarm in every instance of drastic violations in this area.
CzechVážení kolegové, je naší povinností, jakožto zástupců více než 490 000 000 Evropanů, bít na poplach.
Dear colleagues, it is our duty, as representatives of over 490,000,000 Europeans, to raise an alarm.
CzechPokud nebude schůzka v Kodani úspěchem, můžeme bít na poplach a obviňovat, stanovme si však jasné postupy a časový plán, který nám umožní dospět k výsledku.
If Copenhagen is not a complete success, let us not cry wolf and start naming and shaming, but let us set out a clear process and time path in order to come to a result.
CzechAl Gore, který začal bít na poplach, byl odměněn Nobelovou cenou, a nyní je čas pro Evropskou unii, abychom přestali hovořit a začali jednat, protože nejde o nový problém.
Al Gore, who rang the alarm bell, has been awarded the Nobel Prize, and it is time for the European Union to stop talking and to act, because this is not a new issue.

Podobné překlady pro "bít na poplach" anglicky

poplach podstatné jméno
bít sloveso
na předložka