česko-anglicko překlad pro "bít"

CS

"bít" anglický překlad

CS

bít [biju] {sloveso}

volume_up
. - Pro mnoho poslanců EP se existence věznice v zálivu Guantánamo stala holí, kterou lze bít Ameriku.
. - For many MEPs the existence of the Guantánamo Bay prison became a stick with which to beat America.
A jakmile je na správném místě, tak se odstraní vnější kryt a srdeční chlopeň nabude tenhle tvar a v tu chvíli okamžitě začne bít.
And once it's in the right spot, they remove the outer shell, and the heart valve, well, it gets this shape and at that moment it starts beating, instantly.

Příklady použití pro "bít" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKdyž nástroj BitLocker poprvé zapnete, nezapomeňte vytvořit obnovovací klíč.
When you turn on BitLocker for the first time, make sure you create a recovery key.
CzechLépe využívá čtečku otisků prstů v přenosném počítači a obsahuje funkci BitLocker To Go.
It makes better use of laptop fingerprint scanners and includes BitLocker To Go.
CzechPokud plánujete používat nástroj BitLocker, měli byste si rozmyslet několik věcí:
When you're planning to use BitLocker, there are several things you need to think about:
CzechVáš obnovovací klíč nástroje BitLocker se může nacházet v několika umístěních.
There are several locations in which your BitLocker recovery key might have been saved.
CzechNástroj BitLocker může vypadat hrozivě, ale není tak složitý, jak vypadá.
BitLocker might sound intimidating, but it's not as complicated as it looks.
CzechNa tom, jaký typ metody odemknutí zvolíte při nastavení nástroje BitLocker na jednotce.
What kind of unlock method you chose when you set up BitLocker on the drive.
CzechPrůvodci nástroje BitLocker Drive Encryption může chvíli trvat, než váš počítač připraví.
The BitLocker Drive Encryption wizard might take a moment to prepare your PC.
CzechPomocí nástroje BitLocker Drive Encryption můžete chránit své soubory na celé jednotce.
You can use BitLocker Drive Encryption to help protect your files on an entire drive.
CzechIt might take a little bit of time for your Xbox 360 to appear in the list of devices.
It might take a little bit of time for your Xbox 360 to appear in the list of devices.
CzechPo dokončení tohoto postupu klepněte nebo klikněte na tlačítko VypnoutBitLocker.
Once you've done that, tap or click the Turn off BitLocker button.
CzechProgram Windows BitLocker se dodává jen s edicemi Windows 7 Enterprise a Windows 7 Ultimate.
Windows BitLocker is only included in Windows 7 Enterprise and Windows 7 Ultimate.
Czech

~~~ Nástroj BitLocker To Go vyžaduje jednotku USB Flash. ~~~ (Pouze Windows 8 Pro) ~~~

~~~ BitLocker To Go requires a USB flash drive (Windows 8 Pro only) ~~~

CzechProto bychom měli bít na poplach ve všech případech závažného porušování těchto práv.
Therefore, we should raise the alarm in every instance of drastic violations in this area.
CzechNote that it is not possible to adjust the bit rate if you have selected a lossless format.
Note that it is not possible to adjust the bit rate if you have selected a lossless format.
CzechPomocí ovládacího tlačítka Hledání najděte a otevřete nástroj BitLocker Drive Encryption.
Use the Search charm to find and open BitLocker Drive Encryption.
CzechAbyste měli počítač silněji zabezpečený, zašifrujte jednu nebo více jednotek pomocí BitLockeru.
To help keep your PC secure, encrypt one or more drives with BitLocker.
CzechZadejte heslo nástroje BitLocker a potom klepněte nebo klikněte na možnost Odemknout.
Enter your BitLocker password, and then tap or click Unlock.
CzechNové soubory se automaticky zašifrují, když je přidáte na jednotku, která používá nástroj BitLocker.
New files are automatically encrypted when you add them to a drive that uses BitLocker.
CzechPo spuštění počítače nástroj BitLocker vyžádá od čipu TPM klíče k jednotce a odemkne ji.
Під час запуску комп’ютера засіб BitLocker запитує в модуля ТРМ ключі до диска та розблоковує його.
CzechSvůj obnovovací klíč najdete na stránce Obnovovací klíče nástroje BitLocker.
To get your recovery key, go to BitLocker Recovery Keys.