česko-anglicko překlad pro "báseň"

CS

"báseň" anglický překlad

EN
CS

báseň {ženský rod}

volume_up
1. literatura
báseň
volume_up
poem {podstatné jméno}
Jeden básník ze Středomoří, narozený v Sète, řekl, že báseň není nikdy skončena, pouze opuštěna.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
Existuje báseň od slavného Anglického básníka z konce 19. století.
There's a poem written by a very famous English poet at the end of the 19th century.
Pro ty, co se zajímají o poezii, báseň se jmenuje "Mladík z Shropshire" od A.E.
Those who are interested in poetry, the poem is "A Shropshire Lad" written by A.E.
báseň (také: lyrická báseň)
volume_up
lyric {podstatné jméno}

Příklady použití pro "báseň" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPro ty, co se zajímají o poezii, báseň se jmenuje "Mladík z Shropshire" od A.E.
Those who are interested in poetry, the poem is "A Shropshire Lad" written by A.E. Housman.
CzechJeden básník ze Středomoří, narozený v Sète, řekl, že báseň není nikdy skončena, pouze opuštěna.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
CzechExistuje báseň od slavného Anglického básníka z konce 19. století.
There's a poem written by a very famous English poet at the end of the 19th century.
CzechTuto báseň vyprávěl neznámý Indián z jižní Aljašky, misionářovi v roce 1896 a zde je.
It was told by an anonymous Kwakiutl Indian of southern Alaska to a missionary in 1896, and here it is.
CzechChytila báseň za ocas, a vtáhla ji zpátky do sebe a zárověň psala na stránku.
She would catch the poem by its tail, and she would pull it backwards into her body as she was transcribing on the page.
CzechZa tuto báseň byl Osip Mandelštam poslán do vyhnanství.
For that poem Osip Mandelstam was sent into exile.
CzechA tá báseň se jmenuje "Bůh, který zná pouze čtyři slova."
Come, dance with me. ~~~ Come, dance with me.'"
CzechVelký básník a velký Evropan Paul Valéry řekl, že báseň není nikdy dokončená, jen opuštěná.
Paul Valéry, who was a great poet, and therefore perhaps also a great European, said that a poem is never finished, only abandoned.
CzechA není to jen bezduchá mantra, ani báseň.
And it's not a mindless mantra, and it's not a poem.
CzechA v těchto případech se báseň dostala na papír dokonalá a nedotčená, ovšem odzadu, od posledního slova k prvnímu.
And in these instances, the poem would come up on the page perfect and intact but backwards, from the last word to the first.
CzechA o tom je ta báseň.
And in this case, a man got hooked on a bamboo sleeping mat.
CzechTakže dříve než začnu mluvit o mozku, chtěla bych vám přečíst co si myslím, že je nejmocnější báseň o lásce na Zemi.
So, before I start telling you about the brain, I want to read for you what I think is the most powerful love poem on Earth.
CzechBáseň je psána v alexandrinu s cézurou.
CzechJak jsem již řekla ve své zprávě, kde jsem citovala báseň Roberta Frosta, "Dobré ploty dělají dobré sousedy",(s naznačeným otazníkem).
As I said in my report quoting the poet Robert Frost - 'Good fences make good neighbours' (with an implied question mark).
CzechPřed dvaceti lety na konferenci, kde jsem byl společně s Richardem, jsem napsal báseň, která je pro mě dodnes významná, jak se zdá.
Twenty years ago, in a conference Richard and I were at together, I wrote a poem, which seems to me to still hold for me today.
CzechA z ničeho nic se v novinách v Bagdádu objevila báseň, která mě přirovnávala ke spoustě věcí, mimo jiné i k bezpříkladnému hadu.
And so all of a sudden, a poem appeared in the papers in Baghdad comparing me to many things, but among them an "unparalleled serpent."
CzechNapsal jsem tuto báseň poté, co jsem slyšel velmi známou herečku jak říká jednomu velmi známému moderátorovi v televizi "Jsem na internetu velmi pozdě.
I wrote this poem after hearing a pretty well known actress tell a very well known interviewer on television, "I'm really getting into the Internet lately.
CzechNa závěr, pane předsedající, myslím, že to byl Paul Valéry, skvělý básník, a možná právě proto skvělý Evropan, který napsal, že báseň není nikdy dokončena, pouze opuštěna.
In summary, Mr President, I think that it was Paul Valéry, who was a great poet and, perhaps therefore a great European, who wrote that a poem is never finished, only abandoned.