česko-anglicko překlad pro "autorské právo"

CS

"autorské právo" anglický překlad

CS

autorské právo {střední rod}

volume_up
autorské právo (také: copyright)
volume_up
copyright {podstatné jméno}
Zadruhé je nezbytně nutné, abychom přizpůsobili autorské právo digitální éře.
Secondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
Autorské právo existovalo dříve než internet a vztahuje se k jiné době.
Copyright existed before the Internet, and refers to a different era.
Ano, autorské právo na vaše výtvarné nebo fotografické dílo bude i nadále patřit vám.
Yes, the copyright on your art or photograph still belongs to you.

Příklady použití pro "autorské právo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZadruhé je nezbytně nutné, abychom přizpůsobili autorské právo digitální éře.
Secondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
CzechAno, autorské právo na vaše výtvarné nebo fotografické dílo bude i nadále patřit vám.
Yes, the copyright on your art or photograph still belongs to you.
CzechAutorské právo existovalo dříve než internet a vztahuje se k jiné době.
Copyright existed before the Internet, and refers to a different era.
CzechOdstranění těchto omezení umožní autorům volbu, které ze sdružení bude spravovat jejich autorské právo.
The removal of the restrictions will allow authors to choose which collecting society manages their copyright.
CzechMusí se autorské právo přizpůsobit digitálnímu věku?
Does copyright need to be adapted in the digital age?
CzechAutorské právo a právní předpisy jednotlivých členských států, které je upravují, jsou jedním z největších problémů, s nimiž se Europeana potýká.
Copyright and legislation governing it in Member States pose one of the biggest challenges Europeana faces.
CzechAutorské právo zahrnuje:
CzechMusíte být držitelem příslušných autorských práv a dílo nesmí porušovat autorské právo, ochranné známky ani jiné duševní vlastnictví žádného třetího subjektu.
You must own the copyright on it, and it must not infringe on the copyright, trademark, or intellectual property of another party.
CzechJak víte, autorské právo je především právem vnitrostátním a v této souvislosti si musíme opět položit otázku: odpovídá tento přístup stále potřebám doby?
As you know, copyright is primarily a national right and in this respect, we must once again ask ourselves: is this still an up-to-date approach?
Czech. ~~~ Přitom si ke svým obrázkům zachováte plné autorské právo. ~~~

This is your chance to get your work and your name in front of a global audience while retaining full rights to all your images. ~~~

CzechJsem proto přesvědčen, že by Komise měla zaujmout celostní přístup a zaměřit se na souvislost mezi udílením licencí, poplatky za soukromé autorské právo a pirátstvím.
I therefore believe that the Commission should take a holistic approach and look at the connection between licensing, private copyright fees and piracy.

Podobné překlady pro "autorské právo" anglicky

právo podstatné jméno
zvykové právo podstatné jméno
užívací právo podstatné jméno
volební právo podstatné jméno
výhradní právo podstatné jméno
obyčejové právo podstatné jméno
English
kanonické právo podstatné jméno
English
obyčejné právo podstatné jméno
English
retenční právo
English
civilní právo podstatné jméno
English
církevní právo podstatné jméno
English
hmotné právo podstatné jméno
mající předkupní právo přídavné jméno
English