česko-anglicko překlad pro "autoritativně"

CS

"autoritativně" anglický překlad

CS

autoritativně {příslovce}

volume_up
autoritativně (také: směrodatně)
Paní komisařko, musíme energicky a autoritativně převzít vedení, abychom dosáhli míru.
Commissioner, we must vigorously and authoritatively take up the leadership in order to bring about peace.
Avšak domníváme se, že tak nemůžeme činit autoritativně.
However, we do not believe that we can do this authoritatively.
autoritativně
autoritativně
Pouze doufám, že rovněž uznáte, že postoj nizozemské vlády nemůže být autoritativně oznámen, ale že by se o něm mělo diskutovat v rámci nadnárodní demokracie.
I only hope that you also recognise that the position of the Dutch Government cannot simply be handed down ex cathedra, but that it should be debated in a multinational democracy.

Příklady použití pro "autoritativně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPaní komisařko, musíme energicky a autoritativně převzít vedení, abychom dosáhli míru.
Commissioner, we must vigorously and authoritatively take up the leadership in order to bring about peace.
CzechAvšak domníváme se, že tak nemůžeme činit autoritativně.
However, we do not believe that we can do this authoritatively.
CzechPouze doufám, že rovněž uznáte, že postoj nizozemské vlády nemůže být autoritativně oznámen, ale že by se o něm mělo diskutovat v rámci nadnárodní demokracie.
I only hope that you also recognise that the position of the Dutch Government cannot simply be handed down ex cathedra, but that it should be debated in a multinational democracy.
CzechProto budou v budoucnu závažná rozhodnutí ve správných rukou nezávislých výborů, které budou schopny pečlivě, autoritativně, rychle a fundovaně využívat rozhodovacích nástrojů.
In future, therefore, the major decisions will be in the hands of independent committees, who will make rigorous, authoritative, immediate and capable use of decision-making tools.