česko-anglicko překlad pro "automatický"

CS

"automatický" anglický překlad

volume_up
automatický {příd. jm. m.}
CS

automatický {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
automatický (také: samočinný)
Pro uznávání vysokoškolských diplomů neexistuje v EU žádný společný automatický postup.
There is no automatic EU-wide recognition of academic diplomas.
Položky v zařízení můžete synchronizovat dvěma způsoby: automaticky nebo ručně.
There are two ways to sync items to a device: one is automatic, and the other is manual.
Přepínáte-li na automatickou synchronizaci, zvolte seznamy stop, které se mají automaticky synchronizovat.
If you are switching to automatic sync, choose the playlists that you want to sync automatically.
automatický

Příklady použití pro "automatický" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNeměli bychom automaticky předpokládat, že jde o projev zlé vůle členských států.
We should not assume from the outset that the Member States have a bad attitude.
CzechDalší informace naleznete v tématu Hlášení problémů a hledání řešení automaticky.
For more information, see Report problems and check for solutions automatically.
CzechBrzdy se rovněž automaticky zapnou, pokud vlak míjí červené signalizační světlo.
If a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
CzechSystém Windows automaticky změní velikost obrázku a přidá ho do e‑mailové zprávy.
Windows will automatically resize the picture and attach it to an e‑mail message.
CzechSystém Windows se automaticky pokusí šetřit energií při napájení pouze baterií.
Windows automatically tries to conserve power when running on a battery alone.
CzechProgram Diagnostika paměti se spustí automaticky po restartování systému Windows.
The Memory Diagnostics Tool will run automatically when you restart Windows.
CzechFiltry mohou automaticky přesouvat příchozí poštu na jiná místa ve vašem účtu.
Filters can automatically move incoming mail to other places in your account.
CzechKaždý zaměstnanec Harvardu je automaticky zapsaný ve fondu životního cyklu.
Every single Harvard employee is now automatically enrolled in a lifecycle fund.
CzechZaškrtněte políčko Instalovat nové verze automaticky a klikněte na tlačítko OK.
Select the Install new versions automatically check box, and then click OK.
CzechChcete-li povolit roaming automaticky, zaškrtněte políčko Povolit datový roaming.
If you want to roam automatically, select the Allow data roaming check box.
CzechPřetažením souborů do složky disku se soubory automaticky zkopírují na disk.
As you drag files into the disc folder, they are copied automatically to the disc.
CzechHry, které jsou součástí systému Windows, jsou do složky Hry přidány automaticky.
The games that are included with Windows are automatically added to the Games folder.
CzechZměny nastavení systému jsou automaticky provedeny u všech schémat napájení.
Changes made to system settings are automatically made to all of your power plans.
CzechNaimportovat statický kalendář, který se neaktualizuje automaticky (tzv. soubor ICS)
Import a static calendar that doesn't update automatically (known as an ICS file).
CzechProfily barev se obvykle přidávají automaticky během instalace nového zařízení.
Color profiles are usually added automatically during the installation of new devices.
CzechJe-li k dispozici vhodný ovladač, systém Windows jej automaticky nainstaluje.
Windows will automatically install the appropriate driver if it's available.
CzechChcete, aby se automaticky otevíraná okna zobrazovala jen na webech, které určíte.
You choose to have pop-ups will appear only on the sites you want them to.
CzechIndexování se znovu automaticky spustí po 15 minutách nebo po restartování počítače.
It will restart automatically after 15 minutes, or when you restart your PC.
CzechTento software může taky stáhnout a nainstalovat některé aktualizace automaticky.
This software might also download and install some updates automatically.
CzechVyberte možnosti ve skupinovém rámečku Při zjištění automaticky otevíraného okna.
У розділі У разі появи спливаючого елемента виберіть спосіб відображення.