česko-anglicko překlad pro "autokraticky"

CS

"autokraticky" anglický překlad

CS

autokraticky {příslovce}

volume_up
autokraticky

Příklady použití pro "autokraticky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVyhrožuje a trestá venezuelské novináře, protože nepodporují jeho autokratický režim.
He is threatening and punishing journalists in Venezuela because they do not support his autocratic regime.
CzechBudu citovat György Konráda: "V Maďarsku tak zvaná většina ví, jak vytvořit autokratický režim demokratickou cestou.”
I quote György Konrád here, who says: 'In Hungary, a so-called majority knows how to create an autocratic regime in a democratic way'.
CzechV roce 1950 proběhly v Turecku první svobodné volby, které ukončily předchozí sekulární autokratický režim, který stál u zrodu Turecka.
In 1950, Turkey had the first free and fair elections, which ended the more autocratic secular regime, which was the beginning of Turkey.
CzechŘešení může přijít pouze od maďarských občanů, kteří tuto ústavu odmítnou, až si uvědomí, že autokratický režim nemůže zajistit vysokou životní úroveň a větší svobodu.
The solution can come only from the Hungarian citizens, who will reject this constitution when they realise that an autocratic regime cannot provide high living standards and more freedom.