česko-anglicko překlad pro "autokracie"

CS

"autokracie" anglický překlad

CS

autokracie {ženský rod}

volume_up
1. "absolutistická vláda"
autokracie (také: samovláda)
volume_up
autocracy {podstatné jméno}
Skoncujme s nánosy autokracie a vládněme důvtipně a ve prospěch všech!
Scrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
Události v Tunisku a v Egyptě potvrdily, že autokracie není řešením.
The events in Tunisia and Egypt proved that autocracy is not a solution.
Demokracie způsobí ještě větší chaos během komoditních boomů než autokracie.
Democracies make even more of a mess of these resource booms than autocracies.

Příklady použití pro "autokracie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDemokracie způsobí ještě větší chaos během komoditních boomů než autokracie.
Democracies make even more of a mess of these resource booms than autocracies.
CzechSkoncujme s nánosy autokracie a vládněme důvtipně a ve prospěch všech!
Scrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
CzechUdálosti v Tunisku a v Egyptě potvrdily, že autokracie není řešením.
The events in Tunisia and Egypt proved that autocracy is not a solution.
CzechPane předsedající, Jižní a Střední Amerika sklouzávají téměř bez povšimnutí k jisté formě autokracie - jakémusi neocaudillismu.
Mr President, barely noticed, South America and Central America are sliding into a form of autocracy - a kind of neo-caudillismo.
CzechExistuje nebezpečí, že sociálně liberální autokracie bude nahrazena sociálně represivní autokracií nebo dokonce sociálně represivní demokracií.
There is a danger that a socially liberal autocracy might be replaced by a socially repressive autocracy or even a socially repressive democracy.
CzechPodporovali jsme tyto autokracie několika způsoby a my, Evropané, spolu s Ruskem a Spojenými státy jsme jim prodávali zbraně téměř všeho druhu.
We supported these autocracies in several ways and we, the Europeans, along with Russia and the United States, sold them almost any sort of armaments.