česko-anglicko překlad pro "Australia"

CS

"Australia" anglický překlad

EN
EN

"Australia" český překlad

CS

Australia {vlastní jméno}

volume_up
Australia (také: země Oz)
volume_up
Oz {vl. jm.} [slang]
EN

Australia {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Australia
Yesterday, Australia announced a package to fight climate change.
Austrálie včera informovala o balíčku pro boj proti změně klimatu.
We are bigger than Canada, the United States, Australia and Japan all together.
Jsme většími dovozci než Kanada, Spojené státy americké, Austrálie a Japonsko dohromady.
This was done by Saatchi and Saatchi, and they actually got away with this ad in Australia.
Toto vytvořili Saatchi a Saatchi, kteří se s touto reklamou dostali do Austrálie.

Příklady použití pro "Australia" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech© 2010 PSMA Australia Ltd.
CzechAustralia — English

Synonyma (anglicky) pro "Australia":

Australia