česko-anglicko překlad pro "aukce"

CS

"aukce" anglický překlad

volume_up
aukce {ž mn. č.}
EN
CS

aukce {ženský rod množné číslo}

volume_up
aukce
V roce 2015 začnou aukce s emisemi, jsou nastartovány programy obnovitelné energie.
The ETS auctions will begin in 2015 and the renewable energy programmes have started.
Pokud jde o přístup do sítě pro přeshraniční obchod, považuji za užitečné explicitní aukce.
Regarding access to the trans-European networks, I see explicit auctions as a good solution.
Pouliční představení, aukce, petice.
Street plays, auctions, petitions.

Příklady použití pro "aukce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV roce 2015 začnou aukce s emisemi, jsou nastartovány programy obnovitelné energie.
The ETS auctions will begin in 2015 and the renewable energy programmes have started.
CzechPrincip úplné aukce povolenek pro energetické odvětví zůstává zachován.
The principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained.
CzechMůžete také kupovat a prodávat použité zboží přes weby, které slouží jako internetové aukce.
You can also buy and sell used items through websites that use auction-style bidding.
CzechPokud jde o přístup do sítě pro přeshraniční obchod, považuji za užitečné explicitní aukce.
Regarding access to the trans-European networks, I see explicit auctions as a good solution.
CzechHarmonizovaná pravidla pro aukce by měla být hotová do června 2010.
The harmonised rules on auctioning should be ready by June 2010.
CzechProstřednictvím webů, které slouží jako internetové aukce, také můžete nakupovat a prodávat použité zboží.
You can also buy and sell used items through websites that use auction-style bidding.
CzechExistuje velice jednoduchý postup, který to může změnit, a to jsou verifikované aukce.
There's a very simple institutional technology which can transform that, and it's called verified auctions.
CzechS mými spolubydlícími spolupracujeme na tomto světoborném díle, které jsme nazvali originálně Listopadové aukce.
My roommates and I have been collaborating on this masterpiece, creatively titled "November Auctions."
CzechPouliční představení, aukce, petice.
CzechProvozovatelům vysílání by měly být nyní a navždy zaručené vlastní frekvence, neboť nikdy nemají peníze na to, aby se zúčastnili aukce.
Broadcasters should now and always be guaranteed their own frequencies, because they never have the money to take part in auctions.
CzechV roce 2013 začnou fungovat postupné aukce v elektroenergetice a již v roce 2015 si přejeme mít globální trh s uhlíkem na úrovni OECD.
In 2013, electrical energy auctions will gradually take place and by 2015, we want to see a global market in carbon at an OECD level.
CzechNávrh šetří navíc nové společnosti díky 15 % povolenek pro aukce a rozšiřuje se i na lety z Evropy a do Evropy.
In addition to that, the motion for a resolution is kind to new enterprises thanks to the 15% auction allowance and it broadens the scheme in regard to flights from and to Europe.
CzechKdyž jsem to sdělil prezidentovi Sierra Leone, druhý den požádal Světovou banku o zaslání týmu, který by jim radil, jak provádět aukce.
(Laughter) When I put that to the President of Sierra Leone, the next day he asked the World Bank to send him a team to give expertise on how to conduct auctions.
CzechSeriózní internetové aukce však nakupujícím nabízejí určitý stupeň ochrany a také dostatek informací o tom, jak na jejich stránkách nakupovat bezpečně.
When you buy from a private individual, you have neither the right to cancel your purchase after delivery nor the legal guarantees you have when buying from a professional seller.
CzechDámy a pánové, zároveň však musím upozornit na to, že možnost výběru vlastnictví, aukce ani další agentura nejsou zásadní cestou ke zlepšení fungování trhu s elektřinou.
However, ladies and gentlemen, I must say that I am not convinced that ownership unbundling, auctioning or launching another Agency are the best ways of achieving better electricity markets.
CzechPochopitelně je třeba přizpůsobit se nejnovějšímu vývoji - prodej po internetu a elektronické aukce prudce změnily způsob distribuce i podmínky hospodářské soutěže.
We do of course need to take account of the most recent developments: on-line selling and electronic auctions have profoundly changed our distribution methods, as well as conditions of competition.