česko-anglicko překlad pro "auditor"

CS

"auditor" anglický překlad

EN
EN

"auditor" český překlad

volume_up
auditor {podstatné jméno}
CS

auditor {mužský rod }

volume_up
auditor (také: revizor)
volume_up
auditor {podstatné jméno}
Vnitřní auditor Radu vyzývá, aby tyto účty zrušila, ale bez úspěchu.
The internal auditor has urged the Council to abolish these accounts, but without success.
Auditor tvrdí, že by měl být tento oddíl zrušen.
The auditor says that this section should be eliminated.
Co by auditor řekl na soubor účtů, kdyby neměl přístup ke všem přílohám.
What would an auditor say to a set of accounts if he did not have access to all the annexes?
EN

auditor {podstatné jméno}

volume_up
The internal auditor has urged the Council to abolish these accounts, but without success.
Vnitřní auditor Radu vyzývá, aby tyto účty zrušila, ale bez úspěchu.
The auditor says that this section should be eliminated.
Auditor tvrdí, že by měl být tento oddíl zrušen.
What would an auditor say to a set of accounts if he did not have access to all the annexes?
Co by auditor řekl na soubor účtů, kdyby neměl přístup ke všem přílohám.

Příklady použití pro "auditor" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto spíše než optimistou nebo pesimistou jsem jako auditor raději realistou.
Therefore, rather than being optimistic or pessimistic, as an auditor I prefer to be realistic.
CzechCo by auditor řekl na soubor účtů, kdyby neměl přístup ke všem přílohám.
What would an auditor say to a set of accounts if he did not have access to all the annexes?
CzechVnitřní auditor Radu vyzývá, aby tyto účty zrušila, ale bez úspěchu.
The internal auditor has urged the Council to abolish these accounts, but without success.
CzechAbych byl upřímný, jako auditor uděluji raději stanoviska, jaká jsme udělili v tomto roce.
To be very frank, as an auditor I prefer giving an opinion such as the one we have given this year.
CzechAuditor tvrdí, že by měl být tento oddíl zrušen.
The auditor says that this section should be eliminated.
CzechPoprvé v roce 2007 není ve zprávě jediná kapitola, v níž by externí auditor udělil červenou kartu systémům kontroly.
In 2007, for the first time, there is not a single chapter with a red card on control systems from the external auditor.
CzechNa jedné straně je jmenován nezávislý externí auditor, který provádí audit účetní závěrky ECB (čl. 27.1 Statutu ESCB).
On the one hand, an independent external auditor is appointed to audit the annual accounts of the ECB (Art. 27.1 of the ESCB Statute).
Czechvedoucí environmentální auditor
CzechPodíváme-li se na institucionální strukturu EU, je pravděpodobné, že u jejího vzniku nestál žádný auditor, a tudíž není dokonalá.
Obviously, looking at the EU's institutional set-up, it is possible that no auditor was present at its creation and so it is not perfect.
CzechMoje odpověď by byla, že jako auditor bych byl rád, kdybych mohl vydat takové stanovisko, až přijde čas, není však úkolem auditorů, aby byli nadšení ze stanovisek, která vydávají.
My answer would be that, as an auditor, I would be delighted to give such an opinion when the time came, but it is not the job of auditors to be happy with the opinions that they give.

Synonyma (anglicky) pro "auditor":

auditor