česko-anglicko překlad pro "audiovizuální"

CS

"audiovizuální" anglický překlad

CS

audiovizuální {přídavné jméno}

volume_up
audiovizuální
Účast Společenství v Evropské audiovizuální observatoři (
Community participation in the European Audiovisual Observatory (
Audiovizuální prezentace neodpovídá této charakteristice.
The audiovisual presentation does not match that description.
Hovořím o absurdní instituci nazvané Národní audiovizuální rada.
I am referring to an absurd institution called the National Audiovisual Council.
audiovizuální
volume_up
AV [zkr.] (audiovisual)

Příklady použití pro "audiovizuální" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to zkrátka otázka toho, zda máme písemný záznam nebo audiovizuální záznam.
It is simply a question of whether we have a written record or an audiovisual record.
CzechAudiovizuální prostředí v EU charakterizuje to, čemu se říká "duální systém".
The EU audiovisual landscape is characterised by what is described as a 'dual system'.
CzechJe to program pro kulturní akce, které nemají audiovizuální povahu.
It is a programme for cultural actions that are not of an audio-visual nature.
CzechHovořím o absurdní instituci nazvané Národní audiovizuální rada.
I am referring to an absurd institution called the National Audiovisual Council.
CzechProgram spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti MEDIA Mundus (
MEDIA Mundus: audiovisual cooperation programme with professionals from third countries (
CzechEUROPA > Přehledy právních předpisů EU > Audiovizuální oblast a média
EUROPA > Summaries of EU legislation > Audiovisual and media
CzechJe to Itálie, v níž se mění zákon o audiovizuální reklamě tak, aby vyhovoval našim známým?
Is it in Italy that we change the law on audiovisual advertising in favour of our friends?
CzechPrávní předpisy byly vhodně rozšířeny na nové audiovizuální služby.
The rules have been extended, in an appropriate manner, to the new audiovisual services.
CzechKaždý členský stát má svou vlastní audiovizuální politiku.
Audiovisual policy is formulated at national level by individual governments.
CzechV programech Messenger beta nebo Messenger nefungují hlasové hovory a audiovizuální volání
Voice and video calls to Messenger beta or Messenger won't work
CzechKaždý členský stát se může rozhodnout, kdy je testování nové audiovizuální služby skutečně žádoucí.
Each Member State can decide when a new audiovisual service actually merits being tested.
CzechKomise schvaluje zelenou knihu o audiovizuální politice Unie.
The Commission adopts a Green Paper on the Union's audiovisual policy.
CzechProgram spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti MEDIA Mundus (rozprava)
MEDIA Mundus: audiovisual cooperation programme with professionals from third countries (debate)
CzechJe na členských státech, aby se do věci zapojily a Evropskou audiovizuální observatoř financovaly.
It is for the Member States to become involved in and fund the European Audiovisual Observatory.
CzechVšem nám leží na srdci zachování kvalitní audiovizuální veřejné služby.
Having said that, everyone here is keen to see that a high-quality public audiovisual service is maintained.
CzechÚčast Společenství v Evropské audiovizuální observatoři (
Community participation in the European Audiovisual Observatory (
CzechAudiovizuální prezentace neodpovídá této charakteristice.
The audiovisual presentation does not match that description.
CzechAudiovizuální média jsou mezi mladými lidmi velmi oblíbená.
Audiovisual media are very popular among young people.
Czech. - (SV) Hlasoval jsem proti této zprávě o účasti Společenství v Evropské audiovizuální observatoři.
in writing. - (SV) I have voted against this report on Community participation in the European Audiovisual Observatory.
CzechAudiovizuální konference v Paříži.
An audiovisual conference is held in Paris, France.