česko-anglicko překlad pro "audience"

CS

"audience" anglický překlad

EN

"audience" český překlad

volume_up
audience {podstatné jméno}
CS

audience {ženský rod}

volume_up
EN

audience {podstatné jméno}

volume_up
audience (také: public, viewership)
(Audience: Who made them?) AM: It's a company in San Diego called Flex-Foot.
(obecenstvo: Kdo je vyrobil?) AM: Společnost ze San Diega s názvem Flex-Foot.
But before I get started, I have a quick question for the audience.
Ještě než začneme, mám pro obecenstvo rychlou otázku.
When I look around this TEDxAmsterdam venue, I see a very special audience.
Když se rozhlédnu kolem sebe zde na TEDxAmsterdam, vidím velice mimořádné obecenstvo.
audience (také: listeners, learners)
And for the rest of us, audience members, as listeners, as readers, we eat this stuff up.
A my všichni ostatní, členové publika jako posluchači či čtenáři, na to vždycky skočíme.
And I would like to know what the audience is, and so who of you ever ate insects?
A rád bych věděl, jací posluchači tu jsou, a kdo z vás už někdy jedl hmyz?
Audience: No. Evelyn Glennie: Well then, stop clapping.
Posluchači: ,,Ne." ~~~ Evelyn Glennie: ,,No tak přestaňte tleskat."
And for that, the audience -- the lovely, beautiful audience -- would live happily ever after.
A proto, publikum -- milé, krásné publikum -- bude žít šťastně navěky.
They know this is the mass audience of the future; they need to figure it out.
Vědí, že je to masové publikum budoucnosti. Budou si to muset pochopit.
And the audience came together, and they designed an album cover.
Publikum společně navrhlo obálku a já řekl: "Když ho vyrobíte, já mu ho předám.
This gives you a better idea of what your audience will hear when they play your published movie.
Získáte tak lepší představu o tom, co při přehrávání publikovaného filmu diváci uslyší.
audience (také: hearing)

Synonyma (anglicky) pro "audience":

audience