česko-anglicko překlad pro "atom"

CS

"atom" anglický překlad

EN
EN

"atom" český překlad

volume_up
atom {podstatné jméno}
CS
volume_up
atomicity {podstatné jméno}
volume_up
atomization {podstatné jméno}
volume_up
atomism {podstatné jméno}
CS

atom {mužský rod }

volume_up
atom
volume_up
atom {podstatné jméno}
Ani jediný atom vašeho těla dnes tam tehdy nebyl, když se to stalo.
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
Tvoří je čtyři modré atomy zinku vázané na jeden atom vodíku.
It's four blue zinc atoms bonding with one white hydrogen atom.
V jistém smyslu to je jako by se každý atom stal zároveň senzorem a ovladačem.
In a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.
EN

atom {podstatné jméno}

volume_up
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
Ani jediný atom vašeho těla dnes tam tehdy nebyl, když se to stalo.
It's four blue zinc atoms bonding with one white hydrogen atom.
Tvoří je čtyři modré atomy zinku vázané na jeden atom vodíku.
In a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.
V jistém smyslu to je jako by se každý atom stal zároveň senzorem a ovladačem.

Příklady použití pro "atom" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAplikace Internet Explorer podporuje formáty RSS 0.91, 1.0 a 2.0 a ATOM .3, 1.0. .
Internet Explorer supports RSS 0.91, 1.0, and 2.0, and ATOM .3, 1.0 .
CzechAni jediný atom vašeho těla dnes tam tehdy nebyl, když se to stalo.
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
CzechOdstraňte všechny klíče, které položku ClientType = WindowsLiveSpacesAtom obsahují.
Delete any key that contains ClientType = WindowsLiveSpacesAtom.
CzechV jistém smyslu to je jako by se každý atom stal zároveň senzorem a ovladačem.
In a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.
CzechV pravém podokně vyhledejte položku ClientType = WindowsLiveSpacesAtom.
In the right pane, look for ClientType = WindowsLiveSpacesAtom.
CzechTvoří je čtyři modré atomy zinku vázané na jeden atom vodíku.
It's four blue zinc atoms bonding with one white hydrogen atom.
CzechSystém na čipu (SoC) Intel Cloverview – ATOM Z2760 1,8 GHz
CzechNejběžnějšími formáty jsou RSS a Atom.
CzechZ čeho se vesměs skládá atom?
CzechTakže jestliže jediný atom může být na dvou místech zároveň, tento kousek kovu může být na dvou místech, tak proč ne vy?
So if a single atom can be in two different places at the same time, that chunk of metal can be in two different places, then why not you?
CzechZnámá ilustrace znázorňuje jádro atomu jako mouchu uprostřed stadionu, přičemž sousední atom je v sousedním stadionu.
And the familiar illustration is the nucleus of an atom is a fly in the middle of a sports stadium and the next atom is in the next sports stadium.
CzechProcesor Intel Atom Z2760
CzechTo znamená, že každý atom je na dvou různých místech současně, což vlastně znamená, že celý kus kovu je na dvou různých místech.
That means that every atom is in two different places at the same time, which in turn means the entire chunk of metal is in two different places.
CzechAle každičká věc, která nás tvoří, každý atom v nás, již stvořil mračna různých věcí a ještě vytvoří spoustu nových věcí.
But every single thing that makes us, every atom in us, has already created a myriad of different things and will go on to create a myriad of new things.
CzechProcesor Intel Atom
CzechTen příběh zní takto: víme, že vesmír začal před 13.7 miliardami let, v neuvěřitelně horkém a hustém stavu, mnohem menším než jediný atom.
The story goes like this: we know that the universe began 13,:,7 billion years ago, in an immensely hot, dense state, much smaller than a single atom.
CzechMůžete vytvořit soubor Sitemap založený na protokolu Sitemap nebo můžete jako soubor Sitemap odeslat textový soubor nebo zdroj RSS nebo Atom.
In addition, you can also use Sitemaps to provide Google with metadata about specific types of content on your site, including video, images, mobile, News, and software source code.
Czech. - (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, program, který umožnil Iráku, Íránu a Severní Koreji získat jaderné technologie, se jmenoval Atom pro mír.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, the programme that allowed Iraq, Iran and North Korea to acquire nuclear technology was called Atoms for Peace.

Synonyma (anglicky) pro "atom":

atom
atomization
atomism