česko-anglicko překlad pro "Atlantic"

CS

"Atlantic" anglický překlad

EN

"Atlantic" český překlad

volume_up
Atlantic {podstatné jméno}
volume_up
Atlantic {příd. jm.}
volume_up
Atlantic Puffin {podstatné jméno}
CS

Atlantic {vlastní jméno}

volume_up
1. "okres v USA", geografie
V roce 1945 publikoval článek v časopise Atlantic Monthly.
And in 1945, he published an article in a magazine called Atlantic Monthly.
Toto je z vyšší třídy Virgin Atlantic.
This is from Virgin Atlantic upper-class, it's the cruet salt and pepper set.
Jenže je zvednete a zespodu jsou do kovu vyryta slova: "Ukradeno z vyšší třídy Virgin Atlantic."
However, you pick them up and underneath, actually engraved in the metal, are the words, "Stolen from Virgin Atlantic Airways upper-class."
EN

Atlantic {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Atlantic
volume_up
Atlantic {vl. jm.} (okres v USA)
And in 1945, he published an article in a magazine called Atlantic Monthly.
V roce 1945 publikoval článek v časopise Atlantic Monthly.
This is from Virgin Atlantic upper-class, it's the cruet salt and pepper set.
Toto je z vyšší třídy Virgin Atlantic.
However, you pick them up and underneath, actually engraved in the metal, are the words, "Stolen from Virgin Atlantic Airways upper-class."
Jenže je zvednete a zespodu jsou do kovu vyryta slova: "Ukradeno z vyšší třídy Virgin Atlantic."
I made a few changes, let go of some loose trappings of my old life, and through a bit of a leap of logic, decided to row across the Atlantic Ocean.
Učinila jsem pár změn, setřásla pozlátko svého starého života po myšlenkovém přemetu jsem se rozhodla veslovat přes Atlantický oceán.
Today, the Atlantic is one of Europe's borders and has been one of the European continent's most important means of contact with the world.
Dnes je Atlantský oceán jednou z hranic Evropy a představuje jednu z nejdůležitějších spojnic evropského kontinentu s okolním světem.
The centre's objective is to eradicate the illegal trade in banned substances by sea or by air across the Atlantic to Europe and Western Africa.
Cílem centra je odstranit nezákonný obchod se zakázanými látkami po moři nebo vzdušnou cestou přes Atlantský oceán do Evropy a západní Afriky.

Příklady použití pro "Atlantic" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV roce 1945 publikoval článek v časopise Atlantic Monthly.
And in 1945, he published an article in a magazine called Atlantic Monthly.
CzechToto je z vyšší třídy Virgin Atlantic.
This is from Virgin Atlantic upper-class, it's the cruet salt and pepper set.
CzechJenže je zvednete a zespodu jsou do kovu vyryta slova: "Ukradeno z vyšší třídy Virgin Atlantic."
However, you pick them up and underneath, actually engraved in the metal, are the words, "Stolen from Virgin Atlantic Airways upper-class."
Czech(smích) Závod Atlantic rowing race vede z Kanárských ostrovů do Antigua Je to asi 3000 mil.
(Laughter) The Atlantic Rowing Race runs from the Canaries to Antigua, it's about 3,000 miles, and it turned out to be the hardest thing I had ever done.

Synonyma (anglicky) pro "Atlantic":

Atlantic
Atlantic Ocean
English