česko-anglicko překlad pro "Athena"

CS

"Athena" anglický překlad

EN
EN

"Athena" český překlad

CS

Athena {vlastní jméno}

volume_up
1. "ženské křestní jméno"
Athena (také: Aténa)
To platí jak pro Evropský rozvojový fond, tak pro mechanismus Athena.
This relates both to the European Development Fund and the Athena mechanism.
Chceme, aby byly bojové skupiny financovány z mechanismu Athena.
We want to see the battle groups being financed in accordance with the Athena mechanism.
Věřím, že rozpočtový problém vyřeší přezkum mechanismu ATHENA, který má provést polské předsednictví.
I think that the review of the ATHENA mechanism by the Polish Presidency will solve the budget problem.
EN

Athena {vlastní jméno}

volume_up
Athena
volume_up
Athena {vl. jm.} (ženské křestní jméno)
This relates both to the European Development Fund and the Athena mechanism.
To platí jak pro Evropský rozvojový fond, tak pro mechanismus Athena.
We want to see the battle groups being financed in accordance with the Athena mechanism.
Chceme, aby byly bojové skupiny financovány z mechanismu Athena.
I think that the review of the ATHENA mechanism by the Polish Presidency will solve the budget problem.
Věřím, že rozpočtový problém vyřeší přezkum mechanismu ATHENA, který má provést polské předsednictví.
Athena
volume_up
Aténa {vl. jm.} (řecká bohyně)

Příklady použití pro "Athena" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo platí jak pro Evropský rozvojový fond, tak pro mechanismus Athena.
This relates both to the European Development Fund and the Athena mechanism.
CzechChceme, aby byly bojové skupiny financovány z mechanismu Athena.
We want to see the battle groups being financed in accordance with the Athena mechanism.
CzechVěřím, že rozpočtový problém vyřeší přezkum mechanismu ATHENA, který má provést polské předsednictví.
I think that the review of the ATHENA mechanism by the Polish Presidency will solve the budget problem.
CzechMám na mysli Fond Athéna založený v roce 2004, který spadá pod pravomoc členských států, ale nikoli EU.
This is the Athena Fund set up in 2004, which falls within the competence of the Member States, though not the EU.
CzechJe zde přímá spolupráce s operací Trvalá svoboda, což je nepřijatelné, a financování by mělo být prováděno prostřednictvím operace Athena.
There is direct cooperation with Operation Enduring Freedom, which is unacceptable, and funding is to be channelled through Athena.
CzechMusím konstatovat, že Komise samozřejmě nepovažuje fond za něco, co vystoupilo jako Pallas Athéna z Diovy hlavy a je nezměnitelné.
I have to say that the Commission does not of course regard the fund as something immutable which has emerged like Pallas Athena from the head of Zeus.

Synonyma (anglicky) pro "Athena":

Athena