česko-anglicko překlad pro "atentát"

CS

"atentát" anglický překlad

CS

atentát {mužský rod }

volume_up
atentát (také: vražda, úkladná vražda)
volume_up
assassination {podstatné jméno}
K odpovědnosti za atentát na ministra Šahbáze Bhattího se přihlásilo hnutí Tálibán v Paňdžábu.
The Taliban Movement in Punjab has claimed responsibility for the assassination of Minister Shahbaz Bhatti.
Tato skutečnost sama o sobě vedla k pokusům o atentát a mnoha politickým i právním útokům od vládnoucí strany, včetně 12letého trestu odnětí svobody.
That mere fact has led to assassination attempts and a number of political and legal attacks by the ruling party, including a 12-year prison sentence.
Odsuzujeme proto atentát na mladého studentského vůdce, který položil svůj život jako oběť této atmosféry násilí, kterou úřady podporují, a litujeme, že k němu došlo.
We therefore condemn and regret the assassination of a young student leader who died a victim of this climate of violence which is being fuelled by the authorities.

Příklady použití pro "atentát" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJestli si někdo z vás pamatuje vánoční bombový atentát: byl u něj muž jménem Anwar al-Awlaki.
If any of you remembers the Christmas Day bomb plot: there's a man called Anwar al-Awlaki.
CzechVčera došlo k neúspěšnému pokusu o atentát na dočasného prezidenta Abdullahiho Jusufa.
Yesterday there was an unsuccessful attempt to murder the Transitional President, Abdullahi Yusuf.
CzechK odpovědnosti za atentát na ministra Šahbáze Bhattího se přihlásilo hnutí Tálibán v Paňdžábu.
The Taliban Movement in Punjab has claimed responsibility for the assassination of Minister Shahbaz Bhatti.
CzechTyto zbraně byly prodány zemi, která je zodpovědná za bombový atentát nad Lockerbie a za dodávky zbraní teroristům.
These arms were sold to a country held responsible for the Lockerbie bombing and the supply of terrorist weapons.
CzechNa mého otce byl spáchán atentát.
CzechTato skutečnost sama o sobě vedla k pokusům o atentát a mnoha politickým i právním útokům od vládnoucí strany, včetně 12letého trestu odnětí svobody.
That mere fact has led to assassination attempts and a number of political and legal attacks by the ruling party, including a 12-year prison sentence.
CzechOdsuzujeme proto atentát na mladého studentského vůdce, který položil svůj život jako oběť této atmosféry násilí, kterou úřady podporují, a litujeme, že k němu došlo.
We therefore condemn and regret the assassination of a young student leader who died a victim of this climate of violence which is being fuelled by the authorities.
CzechTato skutečnost je velmi významná, neboť v tomto procesu vlastně před soudem stojí každý politicky motivovaný atentát, intolerance ve společnosti a stále přetrvávající beztrestnost.
This fact is extremely significant because it is every political assassination, intolerance within society and the impunity that still prevails that are being put on trial here.
CzechTento teroristický atentát následuje po řadě dalších atentátů na odvážné, tolerantní Pákistánce, kteří byli vášnivými obhájci lidských práv a obhájci práv mužů a žen.
This terrorist assassination follows numerous other assassinations of courageous, tolerant Pakistanis who are passionate about human rights and defenders of the human rights of both men and women.