česko-anglicko překlad pro "atd."

CS

"atd." anglický překlad

volume_up
atd. [zkratka]
EN
EN

"ATD" český překlad

volume_up
ATD [zkratka]
CS

atd. [zkratka]

volume_up
atd. (také: a tak dále)
volume_up
etc. [zkr.] (from Latin)
A náš vztah k hudbě, atd. atd...." Takže musel rezignovat.
And our joy of music, etc., etc. ..." So he had to resign.
Nástroje jsou dostatečně hlasité, takže je lze slyšet bez aparatury atd.
The instruments are loud enough that they can be heard without amplification, etc., etc.
Regulace obchodování s finančními nástroji - "dark pools" atd. (
Regulation of trading in financial instruments - 'dark pools', etc. (
EN

ATD [zkratka]

volume_up

Příklady použití pro "atd." v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVytvářejte kreativní místa ve městech, vytvářejte více výzkumných parků, atd.
Build creative clusters in cities; create more R&D parks, so on and so forth.
CzechNakupují cenné papíry, a to dokonce i takové, které zahrnují pochybné deriváty atd.
They are buying securities, even ones that contain dodgy derivatives and so on.
CzechObčanská společnost, podnikatelská komunita atd. však rovněž musí hrát svou úlohu.
However, civil society, the business community, etc. must all play their part.
CzechShromažďovala by informace, vytvořila by portál, měla by k dispozici odborníky atd.
It would gather information, it would put up a portal, it would have experts, etc.
CzechOhledně Kirkúku se totiž stále vedou jednání, kdo zde vlastní ropná pole atd.
Because there is a discussion in progress on Kirkuk, on who owns the oil fields, etc.
CzechLetní dovolená 2005 (1), Letní dovolená 2005 (2), Letní dovolená 2005 (3) atd.
Summer vacation 2005 (1), Summer vacation 2005 (2), Summer vacation 2005 (3), and so on.
CzechTo se týká zejména zdravotnických profesí: nemocnic, pohotovostních služeb atd.
This applies particularly to health professions: hospitals, emergency services and so on.
CzechRegulace obchodování s finančními nástroji - dark pools" atd. (krátké přednesení)a
Regulation of trading in financial instruments - 'dark pools', etc. (short presentation)
CzechZnečištění, globální oteplování atd., důsledky jsou vzdálené v čase i prostoru.
Pollution, global warming, these things -- the consequences are distant in time and space.
CzechPoužili vše, co znali -- skupiny kolem novinek, Google, Wikipedii, Ask, Jeeves, atd.
They used everything that they knew -- news groups, Google, Wikipedia, Ask Jeeves, etc.
CzechZahájili jsme projekty zaměřené na mladé lidi; provedli jsme zvláštní Eurobarometr atd.
We have projects targeting young people; we have special Eurobarometers etc.
CzechZa tímto účelem se kupí tlaky a vydírání (rozšiřování, dvojrychlostní Evropa atd.).
To do so, pressure and blackmail are being piled on (enlargement, the two-speed EU, etc.).
CzechHospodaříme s penězi správným způsobem v souvislosti s provozem budov atd.?
Are we using the money in the right way in respect of how we manage our buildings, etc.?
CzechZmíněné "atd" by mělo také zahrnovat odůvodnění, což je pozměňovací návrh 126.
The 'etc.' should also include the recital, which is Amendment 126.
CzechSouhlasím, že je třeba vyhnout se chybám, zatýkání nevinných lidí atd.
I agree that mistakes, arrests of innocent people, etc., should be avoided.
CzechUkázalo se, že prohlášení o stabilitě cen, ochraně ekonomik atd. jsou podvod.
The arguments about price stability, protection of economies, etc., have proved to be a sham.
CzechA ornitolog to pak může využít při sledování populace, migrace, atd.
And then, ornithologists can go and help track populations, migrations, etc.
CzechNástroje jsou dostatečně hlasité, takže je lze slyšet bez aparatury atd.
The instruments are loud enough that they can be heard without amplification, etc., etc.
CzechNeomezený přístup na internet podporuje inovace (jako Skype, Joost, web 2.0 atd.).
Unrestricted access to the Internet encourages innovation (as with Skype, Joost, web 2.0 etc.).
CzechMáme animaloid -- obvyklý robot inspirovaný zvířaty, insectoid, atd.
We have the animaloid -- and the normal robots inspired by animals, insectoid, so on.