česko-anglicko překlad pro "atašé"

CS

"atašé" anglický překlad

EN
CS

atašé {mužský rod }

volume_up
atašé (také: aktovka)
volume_up
attache {podstatné jméno}
Personál Evropské služby pro vnější činnost by měl být odborně připraven a při každém zastoupení EU je zapotřebí kulturního atašé.
EEAS staff should be trained, and a cultural attaché is needed in each EU representation.
Jedním z aspektů tohoto úsilí by bylo jmenování kulturních atašé v nejvýznamnějších hlavních městech po celém světě.
One of the aspects of this effort would be the establishment of cultural attachés in major capitals around the globe.
Kulturní atašé EU budou jednoduše znamenat více vysoce placených nepracovních míst pro privilegované úředníky EU, za něž zaplatí přispívající země.
EU cultural attachés will simply mean more highly paid non-jobs for favoured EU civil servants paid for by the contributing countries.

Příklady použití pro "atašé" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPersonál Evropské služby pro vnější činnost by měl být odborně připraven a při každém zastoupení EU je zapotřebí kulturního atašé.
EEAS staff should be trained, and a cultural attaché is needed in each EU representation.
CzechJedním z aspektů tohoto úsilí by bylo jmenování kulturních atašé v nejvýznamnějších hlavních městech po celém světě.
One of the aspects of this effort would be the establishment of cultural attachés in major capitals around the globe.
CzechKulturní atašé EU budou jednoduše znamenat více vysoce placených nepracovních míst pro privilegované úředníky EU, za něž zaplatí přispívající země.
EU cultural attachés will simply mean more highly paid non-jobs for favoured EU civil servants paid for by the contributing countries.
CzechTaké vítám nové návrhy, jako je vytvoření kulturního oddělení v rámci Evropské služby pro vnější činnost nebo jmenování "kulturního atašé" pro každý členský stát.
I also welcome the new proposals, such as creating a cultural division within the European External Action Service or the nomination of a 'cultural attaché' for every Member State.
CzechMusím také říci, že je od Komise hrubě necitlivé předkládat tento absurdní a drahý návrh na nepotřebné kulturní atašé v době celosvětových hospodářských obtíží.
I have to also say that it is grossly insensitive of the Commission to make this ludicrous and expensive proposal for unnecessary cultural attachés at a time of universal economic hardship.
Czech. - Pane předsedající, upustil jsem od svého připraveného textu, neboť musím říci něco o návrhu mít kulturní atašé EU.
rapporteur for the opinion of the Committee on International Trade. - Mr President, I have abandoned my prepared text because I have to say something about the proposal to have EU cultural attachés.