česko-anglicko překlad pro "aspoň"

CS

"aspoň" anglický překlad

EN
CS

aspoň {částice}

volume_up
Podle mě by se mělo dělat aspoň tohle: Na vysledování trendu stačí deset let.
I would say, at least do this -- 10 years is enough to follow the trend.
Řekl bych, že aspoň o teorii už nejsou žádné pochybnosti.
There is no longer any argument, I would say, at least about the theory.
Aspoň že není přítomen dnešní rozpravě, která bude mít zřejmě vyšší kvalitu.
At least he is not present for today's debate, which will obviously enhance its quality.

Příklady použití pro "aspoň" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAť tak učiní aspoň nyní, aby se již tyto nezákonné praktiky nikdy neopakovaly.
Let them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
CzechPodle mě by se mělo dělat aspoň tohle: Na vysledování trendu stačí deset let.
I would say, at least do this -- 10 years is enough to follow the trend.
CzechAspoň že není přítomen dnešní rozpravě, která bude mít zřejmě vyšší kvalitu.
At least he is not present for today's debate, which will obviously enhance its quality.
CzechJednou z dobrých věcí je to, že kritéria uvedená v příloze I aspoň už nebudou závazná.
One good thing is that the criteria listed in Annex I will at least be non-binding now.
CzechStále potřebuje vylepšení, ale aspoň zní jako já a ne jako HAL 9000.
It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.
CzechVelmi velmi špatné pro ekonomiky a firmy a města aspoň podle našeho současného přesvědčení.
Very, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
CzechJe proto důležité usilovat aspoň o jejich omezení, a přesně o to se návrhy snaží.
It is therefore important to reduce them further and these proposals seek to do exactly that.
CzechDovolte mi tedy ukázat aspoň pár příkladů toho, jak tenkrát vypadaly.
So let me just show you a couple of examples of what they used to look like.
CzechNěkdy jsem však vděčná aspoň za to, co je, a také za své zkušenosti z minulosti.
But, sometimes, I count my blessings and also my past experience.
CzechKdyby aspoň k tomu došlo, věděli bychom, na čem jsme byli a kde je nyní.
At least if that had been the case, we would have known where we stood and where it is.
CzechA je dobré udělat to za život aspoň jedenkrát, prostě všechno hodit za hlavu a skočit.
And it's a good thing to do at least once in your life just to tear everything up and jump.
CzechMyslím že, jde o charakteristickou záležitost našich časů, nebo aspoň o jednu z hlavních.
I do think it's the defining issue of our time, or one of the main ones.
CzechPravděpodobně víte, aspoň někteří z Vás, že naše buňky se průběžně obnovují.
You probably know, some of you, that cells are continually renewed.
CzechOdsud nemůžeme rozhodovat o lovu, aspoň nikoli o lovu v třetích zemích.
We cannot deal with the hunting from here, not the hunting that occurs in third countries.
CzechDopřejte si odpočinkový den (aspoň v představách) s tímto bezplatným motivem pro Windows.
Make it a lazy day, at least visually, with this free Windows theme.
CzechOčekává se, že ukončení vynětí půdy z produkce zvýší produkci obilnin aspoň o 10 milionů tun.
Ending set-aside is expected to increase output by at least 10 million tonnes of cereals.
CzechJeden ze čtyř Evropanů aspoň jednou za život trpí problémy souvisejícími s duševním zdravím.
One in four Europeans suffers from mental health problems at least once during their life.
CzechA každý tady bohužel nosí toto obvyklé pochopení, aspoň trošku, že?
And everyone here is unfortunately carrying that habitual perception, a little bit, right?
CzechČepice budeme nejspíš muset dovážet z Číny, ale aspoň se ubezpečíme, že jsou bezpečné.
We will probably need to import the caps from China but at least we will make sure they are safe.
CzechProsím, prosím, prosím, ať se toto místo, aspoň jednou vrátí do reality!
Please, please, please, will this place, just for once, get real!