česko-anglicko překlad pro "asociální"

CS

"asociální" anglický překlad

volume_up
asociální {příd. jm.}
CS

asociální {přídavné jméno}

volume_up
To vše ještě zhoršuje asociální politika zaváděná pod záminkou krize.
All of this is exacerbated by the antisocial policies imposed under the pretext of the crisis.
Může vám to připadat asociální, ale pro nás to byl prostě jiný způsob, jak být společenský.
And this might sound antisocial to you, but for us it was really just a different way of being social.
Tento postup, který se nás snaží přimět spolknout asociální a kulturně zpátečnické pilulky máčené v impotentních dobrých úmyslech, musím odsoudit.
I must denounce this process which seeks to make us swallow anti-social and culturally regressive pills bathed in impotent good intentions.
asociální
Žijí takový nudný život, jenom rostou a dělí se, a byly vždycky považovány za takové asociální samotářské organismy.
They live this sort of boring life where they grow and divide, and they've always been considered to be these asocial reclusive organisms.

Příklady použití pro "asociální" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProtestovali proti chybné a asociální politice v době krize.
They were protesting against a mistaken and unsocial policy towards the crisis.
CzechTo vše ještě zhoršuje asociální politika zaváděná pod záminkou krize.
All of this is exacerbated by the antisocial policies imposed under the pretext of the crisis.
CzechMůže vám to připadat asociální, ale pro nás to byl prostě jiný způsob, jak být společenský.
And this might sound antisocial to you, but for us it was really just a different way of being social.
CzechVaše fotky, e-maily a sociální sítě budou pořád s vámi.
Your photos, email, and social networks all come with you.
CzechŽijí takový nudný život, jenom rostou a dělí se, a byly vždycky považovány za takové asociální samotářské organismy.
They live this sort of boring life where they grow and divide, and they've always been considered to be these asocial reclusive organisms.
CzechTento postup, který se nás snaží přimět spolknout asociální a kulturně zpátečnické pilulky máčené v impotentních dobrých úmyslech, musím odsoudit.
I must denounce this process which seeks to make us swallow anti-social and culturally regressive pills bathed in impotent good intentions.
CzechTi, kdož "kormidlují"" unijní politiku, by si měli už konečně uvědomit, že většina občanů odmítá Unii jako militaristický a neoliberální projekt, ve svých důsledcích asociální!
Those who 'steer' EU policy should realise, at long last, that the majority of citizens reject the Union as a militarist and neo-liberal project that is effectively antisocial!
CzechJen občanská neposlušnost a odklon od imperialistické a asociální politiky EU a jejího konstruktu všeobecně může Evropě vydláždit cestu míru a prosperity iniciované zdola.
Only grassroots disobedience and a break with the imperialist and anti-grassroots policy of the EU and its overall construct can pave the way for a Europe of peace and grassroots prosperity.