česko-anglicko překlad pro "Armenia"

CS

"Armenia" anglický překlad

EN
EN

"Armenia" český překlad

CS

Armenia {vlastní jméno}

volume_up
1. "město - Kolumbie", geografie
Armenia (také: Arménie)
EN

Armenia {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Armenia
It includes such countries as Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Azerbaijan and Armenia.
Zahrnuje státy jako: Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Ázerbájdžán a Arménie.
Recently, there was an Internet campaign concerning Armenia and the genocide.
Nedávno na internetu proběhla kampaň, která se týkala Arménie a genocidy.
Even without these elections Armenia was in an extremely difficult position.
I bez těchto voleb byla Arménie v mimořádně obtížné situaci.
Armenia
volume_up
Armenia {vl. jm.} (město - Kolumbie)

Synonyma (anglicky) pro "Armenia":

Armenia
Republic of Armenia