česko-anglicko překlad pro "armádní"

CS

"armádní" anglický překlad

volume_up
armádní {příd. jm.}
CS

armádní {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
armádní (také: vojenský)
volume_up
army {příd. jm.}
Tehdy jednoznačně převzali moc vysocí armádní představitelé, a tak je to i nyní.
At the time the upper ranks of the army visibly took part, as they have now again.
Musím se ptát: proč jsou stále přítomny ruské armádní jednotky v obci Pereva?
I have to ask: why are Russian army units still present in the village of Pereva?
V Jižním Sachalinu napadl armádní nadporučík zpravodaje jihosachalinského listu Tvoja Gazeta.
In South Sakhalin, an army lieutenant attacked a reporter of the Yuzhno Sakhalinsk Tvoya Gazeta.
2. vojenství
armádní (také: vojenský, válečný)
Když jsem o dva týdny později dostal armádní stipendium, dovolili mi jít.
When I got a military scholarship two weeks later, they allowed me to go.
Ale je pravdou, že Amerika má největší armádní rozpočet?
But is it true that America has the biggest military budget?
Tak velký, že by pohltil všechny ostatní armádní rozpočty světa.
So massive, in fact, that it can contain all the other military budgets in the world inside itself.

Příklady použití pro "armádní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTehdy jednoznačně převzali moc vysocí armádní představitelé, a tak je to i nyní.
At the time the upper ranks of the army visibly took part, as they have now again.
CzechMusím se ptát: proč jsou stále přítomny ruské armádní jednotky v obci Pereva?
I have to ask: why are Russian army units still present in the village of Pereva?
CzechKdyž jsem o dva týdny později dostal armádní stipendium, dovolili mi jít.
When I got a military scholarship two weeks later, they allowed me to go.
CzechTak jsem požádal armádní složky, jestli mi propůjčí 300 radiostanic.
So I went to the military and asked to borrow 300 radio stations.
CzechV Jižním Sachalinu napadl armádní nadporučík zpravodaje jihosachalinského listu Tvoja Gazeta.
In South Sakhalin, an army lieutenant attacked a reporter of the Yuzhno Sakhalinsk Tvoya Gazeta.
CzechTo je jeden z důvodů, proč se tato armádní rada nerozpadla.
This is one of the reasons why its Army Council has not been disbanded.
CzechTak velký, že by pohltil všechny ostatní armádní rozpočty světa.
So massive, in fact, that it can contain all the other military budgets in the world inside itself.
CzechTo znamená, že absolutní čísla, jako armádní rozpočty, v propojeném světě nedávají úplný obrázek.
So, absolute figures, like the military budget, in a connected world, don't give you the whole picture.
CzechAle je pravdou, že Amerika má největší armádní rozpočet?
But is it true that America has the biggest military budget?
CzechKdo má největší armádní rozpočet?
Let me ask you a simple question with a really simple answer: Who has the biggest military budget?
CzechArmádní generálové vládnou v zemi od roku 1962 a barmský lid trpí krutým porušováním svých lidských práv.
Since 1962, army generals have ruled the country and the Burmese people have endured severe abuses of their human rights.
CzechTakže její armádní rozpočet musí být enormní.
So its military budget is bound to be enormous.
CzechVe výboru jsem se zasadila o to, aby skončilo plýtvání veřejnými prostředky, které netransparentní armádní zakázky skýtají.
On the Committee, I have worked to end the waste of public funds brought about by opaque military contracts.
CzechPokud nechceme, aby turecký sekularismus bránily armádní nebo soudní převraty, dovolme, ať se o to postarají ženy.
If we no longer want Turkish secularism to be defended by the army or by judicial coups, let women take care of this.
CzechAť je to jak chce, momentálně je v Guineji u moci další diktátor, mladý armádní důstojník zvaný kapitán Camara.
Be that as it may, presently there is yet another dictator in power in Guinea, a young junior army officer called Captain Camara.
CzechZaujme Rada odmítavé stanovisko vůči této obscénnosti a bude žádat IRA/Sinn Féin o rozložení nezákonné armádní rady?
Will the Council join in condemning this obscenity and call upon IRA/Sinn Féin to disband its illegal Army Council forthwith?
CzechNěkteří Mugabeho příznivci, zejména armádní velitelé, oproti tomu nesmírně zbohatli, protože ovládli vyvlastněnou zemědělskou půdu a nerostné zdroje.
However, some of Mugabe's cronies, particularly the military chiefs, have become exceedingly rich through control of expropriated farmland and mineral resources.