česko-anglicko překlad pro "Argentina"

CS

"Argentina" anglický překlad

EN

"Argentina" český překlad

CS

Argentina {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Argentina
Evropské společenství a Argentina podepisují rámcovou dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci.
The European Community and Argentina sign a framework agreement on commercial and economic cooperation.
EN

Argentina {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Argentina
The European Community and Argentina sign a framework agreement on commercial and economic cooperation.
Evropské společenství a Argentina podepisují rámcovou dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci.

Příklady použití pro "Argentina" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropské společenství a Argentina podepisují rámcovou dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci.
The European Community and Argentina sign a framework agreement on commercial and economic cooperation.
CzechNěkteré z těchto zemí (jako je například Brazílie, Rusko, Argentina, Saúdská Arábie nebo Katar) patří v současné době k hospodářsky nejsilnějším.
Some of these countries (such as Brazil, Russia, Argentina, Saudi Arabia and Qatar) are currently the strongest economically.
CzechZměny koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (dohoda EU-Argentina) (
Modification of concessions in the schedules of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union (EU-Argentina agreement) (
CzechProto bych se rád Komise zeptal, jaké kroky podniká, aby rozptýlila tyto obavy v zemích jako Argentina, Uruguay nebo Paraguay.
I would therefore like to ask the Commission what initiatives it is taking to dispel these concerns in countries such as Argentina, Uruguay and Paraguay.
CzechNapříklad Argentina zavedla certifikační systém vztahující se na kukuřici vyváženou do Evropské unie právě proto, aby zabránila vývozu nepovolených druhů.
For example, Argentina has introduced a certification scheme for maize exports to the EU, precisely to avoid unapproved traits.
CzechArgentina — Español
CzechNa tom, aby zde bylo opravdu něčeho dosaženo, jsou skutečně zainteresováni jen významní zemědělští vývozci, Brazílie a Argentina, a možná Indie.
Only the large agricultural exporters, Brazil and Argentina, and perhaps India, are really interested in something actually happening here.
CzechMěli jsme dále v úmyslu o této záležitosti s Argentinou jednat dne 6. července ve společném výboru, Argentina však minulý týden oznámila odložení termínu schůzky.
We were further intending to discuss the issue with Argentina on 6 July in the joint committee, but Argentina announced its postponement last week.
CzechArgentina přesto brání dovozu potravin ze třetích zemí, čímž vážně poškozuje vývoz evropských zemědělských potravinových produktů, mj. řeckého broskvového džemu.
Yet Argentina is blocking food imports from third countries, thereby seriously damaging exports of European agro-foodstuffs, including Greek peach jam.
CzechRusko zavedlo tarify na automobily, Čína omezila dovoz potravin, Indie zakázala dovoz hraček a Argentina zavedla dovozní licence na textilní a kožené zboží.
Russia imposed tariffs on cars, China restricted food imports, India banned imports of toys and Argentina introduced import licences for textiles and leather goods.
CzechBolívie, Ekvádor, Nikaragua, Venezuela, Paraguay a Argentina spojily své síly k vytvoření Banky jihu, čímž se staly nezávislé na Světové bance a MMF.
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Paraguay and Argentina have joined forces to create a Bank of the South and thereby to become independent of the World Bank and the IMF.
CzechHlavní vývozci potravinových produktů, jak jsou Argentina a Spojené státy, musí vzhledem k tomu jednat globálně a nemohou se zaměřit jen na svůj vlastní prospěch.
Major exporters of agricultural products, such as Argentina and the United States, must act globally in this respect and must not focus solely on their own well-being.

Synonyma (anglicky) pro "Argentina":

Argentina