česko-anglicko překlad pro "archiv"

CS

"archiv" anglický překlad

EN

"archive" český překlad

volume_up
archive {podstatné jméno}
CS
volume_up
archiving {podstatné jméno}
volume_up
archive {příd. jm.}
volume_up
archived {příd. jm.}
CS

archiv {mužský rod }

volume_up
1. generál
archiv
volume_up
archive {podstatné jméno}
Novinový archiv sahá až do roku 1759. ~~~ 58,1 miliónů novinových stránek.
Newspaper archive goes back to 1759, 58,:,1 million newspaper pages.
Jak víme, není to jen knihovna, ale současně virtuální muzeum a archiv.
As we all know, it is not only a library, for it is also a virtual museum and archive.
Můj archiv: 175 filmů, můj 16 mm negativ, všechny mé knihy a knihy mého otce, které jsem sbíral...
My archive: 175 films, my 16-millimeter negative, all my books, my dad's books, my photographs.
archiv
volume_up
archives {podstatné jméno}
Archiv ECB obsahuje záznamy a soubory dokumentů těchto orgánů a institucí:
The ECB Archives hold records from:
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Historie > Archiv > Zveřejněné záznamy
Navigation Path: Home > The European Central Bank > History > Archives > Records released
V případě zájmu o osobní návštěvu se prosím obraťte na archiv ECB alespoň se čtrnáctidenním předstihem.
If you wish to do this please contact the ECB Archives at least two weeks in advance in order to make an appointment.
archiv (také: kancléřství)
volume_up
chancery {podstatné jméno}
2. "instituce", ekologie
archiv
volume_up
record office {podstatné jméno}
EN

archive {podstatné jméno}

volume_up
Newspaper archive goes back to 1759, 58,:,1 million newspaper pages.
Novinový archiv sahá až do roku 1759. ~~~ 58,1 miliónů novinových stránek.
As we all know, it is not only a library, for it is also a virtual museum and archive.
Jak víme, není to jen knihovna, ale současně virtuální muzeum a archiv.
My archive: 175 films, my 16-millimeter negative, all my books, my dad's books, my photographs.
Můj archiv: 175 filmů, můj 16 mm negativ, všechny mé knihy a knihy mého otce, které jsem sbíral...

Příklady použití pro "archiv" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak víme, není to jen knihovna, ale současně virtuální muzeum a archiv.
As we all know, it is not only a library, for it is also a virtual museum and archive.
CzechKdyž kliknete na odkaz Archiv, zobrazí se podoba webové stránky z našeho posledního indexování.
When you click Cached, you'll see the webpage as it looked when we last indexed it.
CzechNovinový archiv sahá až do roku 1759. ~~~ 58,1 miliónů novinových stránek.
Newspaper archive goes back to 1759, 58,:,1 million newspaper pages.
CzechMůj archiv: 175 filmů, můj 16 mm negativ, všechny mé knihy a knihy mého otce, které jsem sbíral...
My archive: 175 films, my 16-millimeter negative, all my books, my dad's books, my photographs.
CzechPokud chcete, aby Google pro určitou stránku odkaz Archiv nezobrazoval, použijte značku metadat „noarchive“.
If you don't want Google to ever display a Cached link for a page, use the noarchive meta tag.
CzechNavigation Path: Home > The European Central Bank > Historie > Archiv > Zveřejněné záznamy
Navigation Path: Home > The European Central Bank > History > Archives > Records released
CzechArchiv ECB obsahuje záznamy a soubory dokumentů těchto orgánů a institucí:
CzechV případě zájmu o osobní návštěvu se prosím obraťte na archiv ECB alespoň se čtrnáctidenním předstihem.
If you wish to do this please contact the ECB Archives at least two weeks in advance in order to make an appointment.
CzechNově bude také vybudován vodotěsný suterén, kde bude umístěn archiv a technické místnosti.
There will also be a new, waterproof basement that will house the archives and technical rooms.
CzechNavigation Path: Home > The European Central Bank > Historie > Archiv > Výbor guvernérů: programy jednání a pořízené zápisy
Navigation Path: Home > The European Central Bank > History > Archives > Committee of Governors: agendas & minutes
CzechChcete-li si v rámci projektu ponechat dřívější verze souboru, ale nechcete si je plést s nejnovější verzí, vytvořte složku s názvem Archiv.
To keep a bunch of earlier versions of a file during a project, and not confuse them with the latest version, create a folder named "Archive."
Czech(Smích) Růst populace světa, počet prodaných PC, objem lékařské literatury, Mooreho zákon, stará metoda sekvenování -- a tohle je nový archiv.
(Laughter) World population, PC placements, the archive of all the medical literature, Moore's law, the old way of sequencing, and here's all the new stuff.
CzechEuropeana je knihovna, škola, filmová knihovna a hudební archiv v jednom, která samozřejmě zachovává práva duševního vlastnictví a zajišťuje svobodný přístup všem občanům.
Europeana is a library, school, film library and music archive all in one and, of course, it respects intellectual property rights and grants free access to all citizens.
CzechArchiv ECB je spravován sekcí Správa archivu a záznamů, která spadá pod odbor Archiv, knihovna a záznamy v generálním ředitelství Sekretariát a jazykové služby.
The ECB Archives are managed by the Archives & Records Management Section within the Archives, Library and Records Division of the Directorate-General Secretariat and Language Services.

Synonyma (anglicky) pro "archive":

archive
English