česko-anglicko překlad pro "architekt"

CS

"architekt" anglický překlad

CS

architekt {mužský rod }

volume_up
architekt (také: architektka, stavitel)
volume_up
architect {podstatné jméno}
Jako architekt se musím s tímto vším vyrovnávat.
As an architect, I have to confront something like this.
Pak ale přišlo podezření, mysleli si, že za tím stojí architekt.
But then they suspected, they thought there was an architect behind it.
It was designed by the architect I.M. Pei.

Příklady použití pro "architekt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPak ale přišlo podezření, mysleli si, že za tím stojí architekt.
But then they suspected, they thought there was an architect behind it.
CzechNezáleží na tom, zda nahráváte album, nebo jestli jste architekt, nebo děláte práci o sociologii.
It doesn't matter whether you're making a record album, or you're an architect, or you have a tract on sociology.
CzechJako architekt se musím s tímto vším vyrovnávat.
As an architect, I have to confront something like this.
CzechK nejznámějším Slovincům patří fyzik Jožef Stefan, jazykovědec Franc Miklošič a architekt Jože Plečnik.
Among the most famous Slovenes are the physicistJožef Stefan, the linguistFranc Miklošič and the architect Jože Plečnik.
CzechNavrhl ho architekt I. M. ~~~ Pei.
CzechPosléze se odstěhoval do Mnichova, kde nadále pracoval jako architekt.
He held this position until 1932, before moving to Munich, where he continued his work as an architect, and from 1937 to 1945 he lived in Berlin.
CzechBosá technologie: tohle byl rok 1986 -- žádný inženýr, žádný architekt na to nepomyslel -- ale my sbíráme dešťovou vodu ze střech.
Barefoot technology: this was 1986 -- no engineer, no architect thought of it -- but we are collecting rainwater from the roofs.
CzechV roce 1905 zvítězil v architektonické soutěži o nejlepší návrh luteránského kostela v Baden-Badenu a začal pracovat jako architekt.
In 1905 he won the competition for the design of one of the Lutheran churches in Baden-Baden and began his work as an architect.
CzechA v mé branži architekta, je nešťastné, že slovo pokora a slovo architekt se neobjevilo ve stejném odstavci od románu "The Fountainhead."
And in my business as an architect, it's unfortunate the word "humility" and the word "architect" have not appeared in the same paragraph since "The Fountainhead."
CzechOtevřením svého „vertikálního města" (Unité d´habitation) ve francouzském Marseilles (1952) předznamenává švýcarský architekt Le Corbusier nový trend.
Swiss architect Le Corbusier marks a new trend with the opening (1952) of his selfcontained ‘vertical city’ (Unité d’habitation) in Marseilles, France.
CzechVe skutečnosti architekt našeho národního účetního systému Simon Kuznets ve 30. letech řekl, že "blahobyt národa "se dá jen těžko odvodit z jeho národního příjmu."
In fact, the architect of our national accounting system, Simon Kuznets, in the 1930s, said that, "A nation's welfare can scarcely be inferred from their national income."