česko-anglicko překlad pro "arbitrážní"

CS

"arbitrážní" anglický překlad

CS

arbitrážní {přídavné jméno}

volume_up
1. právo
arbitrážní (také: rozhodčí, soudcovský)

Příklady použití pro "arbitrážní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMísto výroby špičkové energie byl výsledkem mezinárodní arbitrážní spor, jehož závěry však maďarská strana neplní.
Rather than the production of peak energy, the consequence was an international arbitration dispute, the results of which, however, have been ignored by Hungary.
CzechKromě uvedených směrnic existuje arbitrážní úmluva, která se zabývá problémy vnitropodnikového oceňování zboží, služeb a nehmotných aktiv.
In addition to these directives, the Arbitration Convention addresses the problems of transfer pricing of goods, services and intangibles.
CzechVstup arbitrážní dohody o pohraničních otázkách se Slovinskem v platnost na konci listopadu byl v tomto ohledu velmi vítaným krokem.
The entry into force of the arbitration agreement on the border issue with Slovenia at the end of November was a very welcome development in this regard.
CzechV roce 1990 byla přijata arbitrážní konvence s cílem zamezit dvojímu zdanění vyplývajícímu z úpravy převodních cen mezi spřízněnými podniky.
In 1990 an arbitration treaty was adopted with the aim of eliminating double taxation arising from the setting of transfer prices between related enterprises.
CzechPro Rumunsko a Bulharsko je velmi důležitý přístup k arbitrážní úmluvě co možná nejdříve a následně se přidat k členským státům, pro které je už tato úmluva závazná.
It is very important for Romania and Bulgaria to join the Arbitration Convention as soon as possible and, consequently, to join the other Member States for which the Convention is already in force.