česko-anglicko překlad pro "arény"

CS

"arény" anglický překlad

volume_up
arény {ž mn. č.}
EN
CS

arény {ženský rod množné číslo}

volume_up
arény

Příklady použití pro "arény" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe pro nás tedy důležité, abychom průmyslovou politiku zasadili do středu politické arény.
Against this background, it is important for us to put industrial policy at the centre of the political arena.
CzechKromě toho italští voliči chtěli z politické arény odstranit komunisty, a ti se již v politických funkcích nenachází.
Moreover, the Italian electorate wanted to remove communists from the parliamentary arena, and they no longer sit on these benches.
CzechŘešením je vyvést naše zaměstnance z této nekalé celosvětové arény, a to bude vyžadovat novou celní technologii odečitatelného cla.
The solution is to take our workers out of that global arena with its unfair rules, and that will require new customs technology for deductible customs duties.
CzechDruhým zásadním bodem týkajícím se zprávy je, že do evropské veřejné arény přináší etiku společné odpovědnosti státu a společností.
The second essential point about the report is that it brings into the European public arena an ethic of shared responsibility between the state and companies.
CzechSpolečně se nám podařilo jasně vyjádřit, pane Tajani, že chceme přiblížit průmyslovou politiku do středu politické arény, a to z dobrého důvodu.
Together, we have succeeded in conveying a clear message, Mr Tajani, which is that we want to move industrial policy closer to the centre of the political arena, for good reason.