česko-anglicko překlad pro "aréna"

CS

"aréna" anglický překlad

CS

aréna {ženský rod}

volume_up
aréna
volume_up
arena {podstatné jméno}
Toto je samozřejmě ta správná aréna pro rozpravu o demokracii a respektu k voličům.
Of course this is the right arena for a debate on democracy and respect for votes.
Nemyslím si, že toto je aréna, v níž bychom se měli zabývat podobnými věcmi.
I do not believe this to be the arena where these issues should be dealt with.
Skládali hudbu, která je dnes známa jako arena rock, jedná se o středně rychlé balady.
They wrote what is now called arena rock, which is medium-speed ballads.
aréna (také: cirkus, manéž)
volume_up
circus {podstatné jméno}
aréna
volume_up
bullring {podstatné jméno}
aréna (také: hipodrom)
volume_up
hippodrome {podstatné jméno}

Příklady použití pro "aréna" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechToto je samozřejmě ta správná aréna pro rozpravu o demokracii a respektu k voličům.
Of course this is the right arena for a debate on democracy and respect for votes.
CzechNemyslím si, že toto je aréna, v níž bychom se měli zabývat podobnými věcmi.
I do not believe this to be the arena where these issues should be dealt with.
CzechSkládali hudbu, která je dnes známa jako arena rock, jedná se o středně rychlé balady.
They wrote what is now called arena rock, which is medium-speed ballads.
CzechJe to nová aréna pro výměnu názorů, která je velmi potřebná pro politickou mobilizaci.
It is a new arena for the exchange of opinions that is sorely needed for political mobilisation.
CzechV Evropě neexistuje společná politická aréna s médii nebo rozpravou, která by pokrývala všechny členské státy.
There is no common political arena in Europe with media or debate covering all the Member States.
CzechPrvní aréna byla práce.
CzechHra se odehrává v poli Mechanized Microsoft Rebound Arena, což je přehledné kovové herní pole obklopené vnitřními součástmi stroje.
The game takes place in the Mechanized Microsoft Rebound Arena, a smooth metallic playing field surrounded by the inner workings of a machine.
CzechVytvoření samostatného volebního obvodu EU je umělým pokusem o vytvoření evropského občanství. v Evropě neexistuje žádná společná politická aréna.
Creating a separate EU constituency is an artificial way to try to create a European demos. There is no common political arena in Europe.