česko-anglicko překlad pro "aproximace"

CS

"aproximace" anglický překlad

volume_up
aproximace {ž mn. č.}
CS

aproximace {ženský rod}

volume_up
aproximace (také: přibližná hodnota)
volume_up
approximation {podstatné jméno}
Jistě jsem příznivcem aproximace těchto předpisů, je to však jiný problém.
Certainly, I would be in favour of the approximation of that legislation, but this is a different issue.
Rozhodli jsme se hlasovat i proti znění druhé části odstavce 3, který se dívá na představu daňové aproximace mezi členskými státy příliš pozitivně.
We also chose to vote against the wording in the second part of paragraph 3, which gives too positive a picture of tax approximation between Member States.
Aproximace DPH a daňových systémů členských států představuje velmi nebezpečný krok směrem od sebeurčení jednotlivých států v jedné z nejdůležitějších oblastí politiky.
Approximation of the VAT and tax systems of Member States is a very dangerous step away from national self-determination in one of the most fundamental policy areas.

Příklady použití pro "aproximace" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJistě jsem příznivcem aproximace těchto předpisů, je to však jiný problém.
Certainly, I would be in favour of the approximation of that legislation, but this is a different issue.
CzechRozhodli jsme se hlasovat i proti znění druhé části odstavce 3, který se dívá na představu daňové aproximace mezi členskými státy příliš pozitivně.
We also chose to vote against the wording in the second part of paragraph 3, which gives too positive a picture of tax approximation between Member States.
CzechAproximace DPH a daňových systémů členských států představuje velmi nebezpečný krok směrem od sebeurčení jednotlivých států v jedné z nejdůležitějších oblastí politiky.
Approximation of the VAT and tax systems of Member States is a very dangerous step away from national self-determination in one of the most fundamental policy areas.