česko-anglicko překlad pro "Apollo"

CS

"Apollo" anglický překlad

EN
EN

"Apollo" český překlad

CS
CS

Apollo {vlastní jméno}

volume_up
Apollo
Rusty Schweickart, který se účastnil mise Apollo 9 jako astronaut, se na tom podílí.
Rusty Schweickart, who was an Apollo 9 astronaut, is on this.
Ukázalo se, že za každý dolar utracený za Apollo jich 14 přišlo zpátky do ekonomiky Spojených Států.
And it showed that for every $1 spent on Apollo, 14 came back into the U.S. economy.
Co se taky moc často neříká o vesmírných objevech, o programu Apollo, je ekonomický příspěvek, který to přineslo.
What's also not often said about the space exploration, about the Apollo program, is the economic contribution it made.
EN

Apollo {vlastní jméno}

volume_up
Apollo
Rusty Schweickart, who was an Apollo 9 astronaut, is on this.
Rusty Schweickart, který se účastnil mise Apollo 9 jako astronaut, se na tom podílí.
And it showed that for every $1 spent on Apollo, 14 came back into the U.S. economy.
Ukázalo se, že za každý dolar utracený za Apollo jich 14 přišlo zpátky do ekonomiky Spojených Států.
What's also not often said about the space exploration, about the Apollo program, is the economic contribution it made.
Co se taky moc často neříká o vesmírných objevech, o programu Apollo, je ekonomický příspěvek, který to přineslo.

Příklady použití pro "Apollo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRusty Schweickart, který se účastnil mise Apollo 9 jako astronaut, se na tom podílí.
Rusty Schweickart, who was an Apollo 9 astronaut, is on this.
CzechUkázalo se, že za každý dolar utracený za Apollo jich 14 přišlo zpátky do ekonomiky Spojených Států.
And it showed that for every $1 spent on Apollo, 14 came back into the U.S. economy.
CzechCo se taky moc často neříká o vesmírných objevech, o programu Apollo, je ekonomický příspěvek, který to přineslo.
What's also not often said about the space exploration, about the Apollo program, is the economic contribution it made.
CzechTakže program Apollo se zaplatil v inspiraci, v inženýrství, úspěchu a, myslím že v inspirování mladých vědců a inženýrů dohromady 14krát.
So the Apollo program paid for itself in inspiration, in engineering, achievement and, I think, in inspiring young scientists and engineers 14 times over.
CzechBylo to přesně šest let a tři dny poté, co se dne 20. června roku 1994 potopila loď jménem Apollo Sea u ostrova Dassen: uniklá ropa znečistila 10 000 tučňáků.
And exactly six years and three days earlier, on June 20th, 1994, a ship named the Apollo Sea sank near Dassen Island, oiling 10,000 penguins -- half of which died.
CzechA pokud někdo z vás byl vnímající během šedesátých let, a my bychom vám odpustili, pokud ne, pamatujete si tuto velmi slavnou fotografii pořízenou astronauty z Apollo VIII roku 1968.
And if any of you were alert and coherent during the 1960s -- and we'd forgive you, if you weren't, OK -- you would remember this very famous picture taken by the Apollo 8 astronauts in 1968.

Synonyma (anglicky) pro "Apollo":

Apollo