česko-anglicko překlad pro "apod"

CS

"apod" anglický překlad

volume_up
apod [zkratka]
EN
EN

"apodal" český překlad

volume_up
apodal {příd. jm.}
CS

apod [zkratka]

volume_up
apod
volume_up
etc {podstatné jméno} [zkr.]
Video sledování na železnicích, letištích, přístavech, docích, dálnicích apod.
Video surveillance of railways, airports, ports, docks, highways, etc.
Video sledování kritické infrastruktury, například budov, věznic apod.
Video surveillance of critical infrastructure such as buildings, prisons, etc.
Video sledování nad citlivými průmyslovými budovami, například elektrárnami apod.
Video surveillance of sensitive industry buildings such as power plants, etc.
EN

apodal {přídavné jméno}

volume_up
apodal (také: legless, footless, limbless)
volume_up
beznohý {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "apod" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVideo sledování nad citlivými průmyslovými budovami, například elektrárnami apod.
Video surveillance of sensitive industry buildings such as power plants, etc.
CzechNěkdy jsme se zabývali problémy a jindy jsme řešili osobní záležitosti apod.
Sometimes we took up problems and sometimes we took up personal issues and so forth.
CzechDoufáme, že cílů dosáhneme například zdaněním leteckých pohonných hmot apod.
We hope to achieve our aims by, for example, possibly taxing aircraft fuel and suchlike.
CzechVideo sledování kritické infrastruktury, například budov, věznic apod.
Video surveillance of critical infrastructure such as buildings, prisons, etc.
CzechVideo sledování na železnicích, letištích, přístavech, docích, dálnicích apod.
Video surveillance of railways, airports, ports, docks, highways, etc.
CzechTakže vám řeknou, kde to je, jaké jsou ceny, adresa, telefonní číslo apod.
So they tell you where it is, what the prices are, the address, the phone number, etc.
CzechMůže pozitivně působit proti rasismu, sexismu, diskriminaci apod.
It can be a positive force acting against racism, sexism, discrimination and so on.
CzechJe to problém, jehož řešení je možné pouze právní cestou a trestním stíháním osob apod.
It is a problem, but it has to be tackled through the law and individuals must be prosecuted, etc.
CzechVšichni se shodneme na tom, že potřebují veškerou dostupnou pomoc: náhradní nikotinové terapie apod.
We all agree they need all the help they can get: nicotine replacement therapies etc.
Czech(DE) Nové dovednosti, internet, technologie apod. jsou jistě na trhu práce velmi důležité.
(DE) New skills, the Internet, technology and the like are certainly very important on the job market.
CzechVýsledkem byly represe, došlo ke srážkám, rvačkám apod.
It resulted in repression and there was jostling, brawling and the like.
CzechMůže jít například o povinnost změnu rodinného stavu nahlásit apod.
These may include registration or publication requirements.
CzechTo je důvod, proč například platíme za výzkum prováděný vysokými školami, vědeckovýzkumnými institucemi apod.
That is why we are paying, for example, for research via universities, institutes and so on.
CzechTechnické vybavení, jako je např. klimatizace, GPS apod., se může v jednotlivých zemích lišit.
Technical features (air conditioning, heating, and so on) may differ depending on where the vehicle is sold.
CzechSrdeční činnost je pomalejší, žijete déle, šíření kyslíku a zdrojů membránami je pomalejší apod.
Heart rates are slower; you live longer; diffusion of oxygen and resources across membranes is slower, etc.
CzechInternetová adresa s koncovkou ".eu", ".ie", or ".co.uk", apod.
An internet address ending “.eu”, “.ie”, or “.co.uk”,
CzechChcete-li vyhledávat parky, hory, jezera apod., zadejte název objektu a klikněte na tlačítko Hledat mapy.
To search for parks, mountains, lakes, etc., enter the name of the feature and and click Search Maps.
CzechVelkým nedostatkem je například to, když vstupní stránka obsahuje škodlivý software (virus apod.)
For example, if your landing page happens to contain malware (like a virus), that's a pretty bad landing page.
CzechA zaměřili jsme se na vše: případy AIDS, chřipky apod.
And we've looked at everything: more AIDS cases, flu, etc.
CzechNyní je přidělováno více než 15 miliard EUR ze strukturálních fondů například na biopaliva apod.
More than EUR 15 billion are currently being allocated from the Structural Funds to, for example, bio fuels, etc.

Synonyma (anglicky) pro "apodal":

apodal
English