CS

anulovat [anuluji] {sloveso}

volume_up
1. generál
Naše opozice proti směrnici Evropského parlamentu o společném azylovém řízení je tak rozhodná, protože bude-li zavedena, bude v podstatě anulovat svrchovanost členských států.
We have expressed such convinced opposition to the Parliamentary directive on the unified asylum procedure because, if implemented, it would, in effect, override the sovereignty of Member States.
To znamená, že úředníci mise EULEX mohou anulovat jednoduchá usnesení kosovských orgánů.
This means that EULEX officials can annul simple resolutions made by the Kosovan authorities.
Komunismus anuluje vše, co symbolizuje svobodu, a činí lidi závislé na systému.
Communism nullifies everything that stands for liberty and makes people dependent on a system.
Provádění postupu posílené spolupráce v této otázce je naprosto chybné, protože anuluje snahy o vytvoření evropského patentu, který by platil ve všech členských státech.
Implementing an enhanced cooperation procedure on this issue is profoundly mistaken because it nullifies the efforts made to create a European patent that would be valid in all Member States.
anulovat (také: neuznat)

Příklady použití pro "anulovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo znamená, že úředníci mise EULEX mohou anulovat jednoduchá usnesení kosovských orgánů.
This means that EULEX officials can annul simple resolutions made by the Kosovan authorities.
CzechPokud se nepodaří dosáhnout porozumění mezi vládami v Chartúmu a N'Djameně, pak se tato mise může ukázat jako zbytečná a všechny její výsledky se mohou v krátké době anulovat.
Unless an understanding is reached between the governments in Khartoum and N'djamena the mission may prove futile and any results quickly reversed.
CzechZ toho důvodu nemůže uvolnění finančních prostředků z EFG za žádných okolností nahradit nebo anulovat zákonné povinnosti vlád a firem vůči propuštěným zaměstnancům.
Therefore, this mobilisation of funds from the EGF cannot under any circumstances replace or avoid the legal responsibilities of governments and companies to employees who have been made redundant.
CzechNaše opozice proti směrnici Evropského parlamentu o společném azylovém řízení je tak rozhodná, protože bude-li zavedena, bude v podstatě anulovat svrchovanost členských států.
We have expressed such convinced opposition to the Parliamentary directive on the unified asylum procedure because, if implemented, it would, in effect, override the sovereignty of Member States.