česko-anglicko překlad pro "Antverpy"

CS

"Antverpy" anglický překlad

EN
CS

Antverpy {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Antverpy
Antverpy i přes četné pokusy najít kupce nedostaly šanci.
Antwerp was not given a chance, despite the many attempts to find a buyer.
Jestli jsem tomu dobře rozuměl, Antverpy brzy přijdou o závod Opel.
If I have understood correctly, Antwerp is soon to lose its Opel plant.
Jedním z příkladů jsou Antverpy zde, v Belgii, a druhým oblast Porúří.
One example is Antwerp here in Belgium and the Ruhr area.

Příklady použití pro "Antverpy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJestli jsem tomu dobře rozuměl, Antverpy brzy přijdou o závod Opel.
If I have understood correctly, Antwerp is soon to lose its Opel plant.
CzechAntverpy i přes četné pokusy najít kupce nedostaly šanci.
Antwerp was not given a chance, despite the many attempts to find a buyer.
CzechJedním z příkladů jsou Antverpy zde, v Belgii, a druhým oblast Porúří.
One example is Antwerp here in Belgium and the Ruhr area.
CzechPo Houstonu mají nejvyšší koncentraci chemických společností na světě Antverpy.
After Houston, Antwerp has the highest concentration of chemical companies in the world, providing work for 64 000 people directly and 100 000 indirectly.
CzechPrávě s přihlédnutím k tomu musí být 2 834 pracovníkům, kteří byli propuštěni podnikem General Motors v oblasti Antverpy, poskytnuta rychlá pomoc.
It is precisely with this in mind that swift support must be offered to the 2 834 workers made redundant by General Motors in the Antwerp region.
Czech(RO) Přibližně 30 % pohybu zboží v Evropě se odehrává v přístavech Rotterdam, Antverpy a Hamburg a 20 % v devíti největších přístavech Středozemního moře.
(RO) Approximately 30% of the movement of goods in Europe takes place in the ports of Rotterdam, Anvers and Hamburg and 20% in the biggest nine ports at the Mediterranean Sea.