česko-anglicko překlad pro "antimikrobiální"

CS

"antimikrobiální" anglický překlad

CS

antimikrobiální {přídavné jméno}

volume_up
antimikrobiální
Používají-li se antimikrobiální činidla správně, jsou bezpochyby velmi užitečná.
Antimicrobial agents are undoubtedly very useful when properly used.
Antimikrobiální rezistence se může z lidí přenášet na zvířata a naopak.
Antimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
Ohrožení veřejného zdraví z důvodu antimikrobiální rezistence (
Public health threat of antimicrobial resistance (

Příklady použití pro "antimikrobiální" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAntimikrobiální rezistence se může z lidí přenášet na zvířata a naopak.
Antimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
CzechPoužívají-li se antimikrobiální činidla správně, jsou bezpochyby velmi užitečná.
Antimicrobial agents are undoubtedly very useful when properly used.
CzechAntimikrobiální rezistence je u lidí často způsobena nepřiměřenými dávkami antibiotik.
AMR in humans is often caused by inadequate doses of antibiotic medicines.
CzechTento měsíc, 10. června, přijala Rada rozhodnutí v oblasti antimikrobiální odolnosti.
This month, on 10 June, the Council adopted decisions in the area of antimicrobial resistance.
CzechV Evropě každoročně zemře na 25 000 lidí z důvodů souvisejících s antimikrobiální rezistencí.
Every year, 25 000 people die across Europe from causes associated with antimicrobial resistance.
CzechOhrožení veřejného zdraví z důvodu antimikrobiální rezistence (
Public health threat of antimicrobial resistance (
CzechPři rozvoji antimikrobiální rezistence u lidí mohou hrát roli zvířata a potraviny živočišného původu.
Animals and food of animal origin could play a role in the development of antimicrobial resistance in people.
CzechRočně umře v celé Evropě 25 000 lidí v důsledku antimikrobiální rezistence nebo ze souvisejících příčin.
Every year, 25 000 people die across Europe from causes linked to or associated with antimicrobial resistance.
CzechZvířata a potraviny živočišného původu mohou hrát určitou roli při přenosu antimikrobiální rezistence na lidi.
Animals and food of animal origin could play a role in the transfer of antimicrobial resistance to people.
CzechAntimikrobiální rezistence (AMR) představuje pro evropské odvětví živočišné výroby závažný problém z hlediska zdraví zvířat.
Antimicrobial resistance (AMR) is a major animal health issue for the European livestock sector.
CzechA pomocí indiga se látka stane antimikrobiální.
CzechProto je naším cílem omezit rozvoj antimikrobiální rezistence přičítané používání antimikrobiálních látek u zvířat.
This is why our aim is to reduce the development of antimicrobial resistance attributed to the use of antimicrobials in animals.
CzechPodle mého názoru je třeba zavést osvědčené postupy pro chov zvířat, které minimalizují riziko rozvoje antimikrobiální rezistence.
In my opinion, we need to establish good practices for animal husbandry which minimise the risk of antimicrobial resistance (AMR).
CzechAntimikrobiální látky, pokud jsou vhodně používány, jsou užitečným prostředkem, který zemědělcům pomáhá zaručit zdraví a produktivitu jejich zvířat.
Antimicrobials, when used properly, are a useful tool to help farmers keep their livestock healthy and productive.
CzechAntimikrobiální rezistence (AMR) představuje pro evropské odvětví živočišné výroby problém z hlediska zdraví zvířat, zejména pokud léčba selhává.
Antimicrobial resistance (AMR) is an animal health issue for the European livestock sector, especially when treatment failure occurs.
CzechV budoucnosti nás možná Američani požádají o to, aby mohli na dovážených kuřatech používat penicilin, nebo jiné antimikrobiální přísady.
Perhaps in the future we will have demands from the Americans to be able to use penicillin or other antimicrobial agents on our imported chicken.
CzechZ toho může vzniknout problém - jak u lidí, tak i u zvířat se může vyvinout antimikrobiální rezistence, jež by mohla mít velmi závažný dopad na lidské zdraví.
The problem that can arise is that both humans and animals can develop antimicrobial resistance (AMR), the human health impact of which could be serious.