česko-anglicko překlad pro "anonymní"

CS

"anonymní" anglický překlad

volume_up
anonymní {příd. jm.}
CS

anonymní {přídavné jméno}

volume_up
anonymní
Pana komisaře Frattiniho bych rád upozornil, že naše zdroje v tomto případě nejsou anonymní.
I would remind Commissioner Frattini that our sources in this case were not anonymous.
Kde jsou ty kampaně na zlepšení přístupu k testům, které by měly být bezplatné a anonymní?
Where are the campaigns for increasing access to tests, which should be free and anonymous?
(Potlesk) Ta křižovatka byla nezajímavá a anonymní.
(Applause) This intersection had been bland and anonymous.
anonymní
Když jsem odhadovala, že náklady dosáhnou 10 milionů EUR, nějaký anonymní parlamentní úředník mne v tisku obvinil ze lži a uvedl, že moje odhady jsou, cituji, "přehnané".
When I had suggested that the cost would be EUR 10 million, a faceless parliamentary official accused me of lying in the press by saying my estimates were, I quote, 'excessive'.
anonymní (také: nejmenovaný)

Příklady použití pro "anonymní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo znamená, že údaje obsažené v databázi TFTP jsou skutečně anonymní.
That means that the data held on the TFTP database are effectively anonymous.
CzechJejí příběh je vážně inspirativní -- anonymní, ale inspirativní příběh.
So, hers is just a truly inspiring story -- unknown, but inspiring story.
CzechPana komisaře Frattiniho bych rád upozornil, že naše zdroje v tomto případě nejsou anonymní.
I would remind Commissioner Frattini that our sources in this case were not anonymous.
CzechKde jsou ty kampaně na zlepšení přístupu k testům, které by měly být bezplatné a anonymní?
Where are the campaigns for increasing access to tests, which should be free and anonymous?
CzechNebo anonymní policejní úředník, pro kterého může být ochrana lidských práv zcela podružnou věcí?
Or an anonymous police officer for whom protection of human rights may be a very minor issue?
CzechAle díky tomu zmatku, který se utvořil vlastně žiju velice anonymní život.
But in this barrage of noise that I'm putting out, I actually live an incredibly anonymous and private life.
Czech(Potlesk) Ta křižovatka byla nezajímavá a anonymní.
(Applause) This intersection had been bland and anonymous.
CzechCelkem bylo přihlášeno 44 návrhů, které byly v zájmu co nejvyšší objektivity vyhodnocovány jako anonymní návrhy.
It attracted 44 design proposals which were anonymised to make the selection as objective as possible.
CzechPoslat adresu elektronické pošty jako anonymní heslo FTP
CzechNíže naleznete informace o tom, jak anonymní režim funguje:
CzechV rámci 5 byla strana B anonymní a jakýkoli odkaz na zemi či osoby za tímto projektem byl pokutován.
In Framework 5, the B party was anonymous and any reference to the country and to the person behind the project was penalized.
Czech3) Zosobněná rizika jsou vnímána jako silnější než anonymní -- takže Bin Ládin je děsivější, protože má jméno.
Third, personified risks are perceived to be greater than anonymous risks -- so Bin Laden is scarier because he has a name.
CzechČasto jsou vojáci anonymní díky uniformám.
CzechDotkněte se položek Menu > Nová anonymní karta.
CzechObzvlášť vítáme tedy to, že údaje jsou anonymní a že předávání a další využívání údajů podléhá omezením.
Thus, it is particularly welcome that data has been made anonymous and that limits have been placed on the transfer and further use of data.
CzechNarozdíl od ostatních obětí pronásledování v Íránu není Širin Ebadiová anonymní, ale je mezinárodně známou a uznávanou osobou.
Unlike most other victims of persecution in Iran, Shirin Ebadi is not anonymous but internationally known and respected.
CzechAčkoli k nahlášení videa musíte být přihlášeni, je samotné nahlášení anonymní a není možné se dozvědět, kdo video nahlásil.
Flagging videos is anonymous and no one will know who flagged the video, however we do require you to be logged in to flag a video.
CzechZbývající údaje zůstanou anonymní.
CzechJsou naprosto anonymní.
CzechJe příliš jednoduché obviňovat některé anonymní evropské byrokraty, kteří se ne vždy dokážou vžít do situace obyčejného občana.
It is all too easy to blame some anonymous European bureaucrats who are not always aware of the situation of the ordinary person.