česko-anglicko překlad pro "Annapolis"

CS

"Annapolis" anglický překlad

EN

"Annapolis" český překlad

CS

Annapolis {vlastní jméno}

volume_up
1. "hl.m. - Maryland v USA", geografie
Annapolis
Od začátku konference v Annapolis ztratila Evropská unie svůj kontakt.
Since the start of Annapolis, the European Union has lost its touch.
Skutečné výzvy nás ještě čekají, ale Annapolis znamenal jiskru naděje.
Very real challenges lie ahead, but Annapolis has created a new spark of hope.
Faktem je, že rok jednání v rámci procesu z Annapolis byl neúspěšný.
It is a fact that a year of talks within the Annapolis process has failed.
EN

Annapolis {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Annapolis
volume_up
Annapolis {vl. jm.} (hl.m. - Maryland v USA)
Since the start of Annapolis, the European Union has lost its touch.
Od začátku konference v Annapolis ztratila Evropská unie svůj kontakt.
Very real challenges lie ahead, but Annapolis has created a new spark of hope.
Skutečné výzvy nás ještě čekají, ale Annapolis znamenal jiskru naděje.
It is a fact that a year of talks within the Annapolis process has failed.
Faktem je, že rok jednání v rámci procesu z Annapolis byl neúspěšný.

Příklady použití pro "Annapolis" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSkutečné výzvy nás ještě čekají, ale Annapolis znamenal jiskru naděje.
Very real challenges lie ahead, but Annapolis has created a new spark of hope.
CzechFaktem je, že rok jednání v rámci procesu z Annapolis byl neúspěšný.
It is a fact that a year of talks within the Annapolis process has failed.
CzechOd začátku konference v Annapolis ztratila Evropská unie svůj kontakt.
Since the start of Annapolis, the European Union has lost its touch.
Czech. - Pane předsedo, myslím, že když jsme byli v Annapolis, byl tam záblesk naděje.
Member of the Commission. - Mr President, I think that, when we were in Annapolis, there was a moment of hope.
CzechChceme, aby konference v Annapolis byla úspěšná.
CzechS konferencí v Annapolis se objevuje naděje, a tak Libanon zůstává klíčovým faktorem pro mír a stabilitu regionu.
As the Annapolis Conference opens up a window of hope, Lebanon remains a key factor for peace and stability in the region.
CzechVelice si přeji, aby to byla pravda, ale nevidím známky něčeho takového, a jednáme o tom v každém případě již více než rok, od Annapolis.
I only wish it were true, but I cannot see any evidence of it, and we have in any case been in negotiations for more than a year, since Annapolis.
CzechEvropská unie již oznámila ve svém akčním strategickém plánu na počátku procesu z Annapolis, že je připravena se v tomto směru zapojit.
The European Union had already announced in its action strategy paper at the start of the Annapolis process that it is prepared to become involved in this way.

Synonyma (anglicky) pro "Annapolis":

Annapolis