česko-anglicko překlad pro "Ankara"

CS

"Ankara" anglický překlad

EN
EN

"Ankara" český překlad

CS
CS

Ankara {vlastní jméno}

volume_up
1. "hl.m. - Turecko", geografie
Ankara
Obávám se, že tuto velmi dobrou zprávu Ankara nepřijme nejlépe.
. - (PL) This very good report will not be well received in Ankara.
Jak ukazuje příklad Kypru, Ankara není zrovna zdrženlivá.
As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches.
Víme také, že Ankara vedla diplomatickou válku, aby zabránila jakékoliv zmínce o tomto tématu v lisabonském textu.
We also know that Ankara waged a diplomatic war to prevent any reference to this in the Lisbon text.
EN

Ankara {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Ankara
volume_up
Ankara {vl. jm.} (hl.m. - Turecko)
. - (PL) This very good report will not be well received in Ankara.
Obávám se, že tuto velmi dobrou zprávu Ankara nepřijme nejlépe.
As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches.
Jak ukazuje příklad Kypru, Ankara není zrovna zdrženlivá.
We also know that Ankara waged a diplomatic war to prevent any reference to this in the Lisbon text.
Víme také, že Ankara vedla diplomatickou válku, aby zabránila jakékoliv zmínce o tomto tématu v lisabonském textu.

Příklady použití pro "Ankara" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechObávám se, že tuto velmi dobrou zprávu Ankara nepřijme nejlépe.
on behalf of the UEN Group. - (PL) This very good report will not be well received in Ankara.
CzechJak ukazuje příklad Kypru, Ankara není zrovna zdrženlivá.
As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches.
CzechVíme také, že Ankara vedla diplomatickou válku, aby zabránila jakékoliv zmínce o tomto tématu v lisabonském textu.
We also know that Ankara waged a diplomatic war to prevent any reference to this in the Lisbon text.
CzechAnkara má před sebou na cestě k členství v Evropské unii ještě mnoho výzev, a tyto výzvy nejsou snadné.
Ankara still has many challenges ahead on the road to membership of the European Union, and those challenges are not easy.
CzechBrusel musí prokázat, že uznává pokrok, jehož Ankara v uplynulých letech dosáhla směrem k začlenění do Evropské unie.
Brussels must show that it recognises the progress towards integration with the European Union that has been made by Ankara in recent years.
CzechAnkara musí urychlit reformy, odhodlaněji usilovat o kompromis ohledně kyperského problému a přijmout další kroky k usmíření s Arménií.
Ankara must accelerate reforms, more determinedly seek compromise on the Cyprus problem and take further steps on reconciliation with Armenia.
CzechHlavní město: Ankara
CzechEtnické a náboženské menšiny jsou v Malé Asii stále diskriminovány a Ankara tvrdohlavě odmítá uznat Kypr, jenž je členským státem EU.
Ethnic and religious minorities are still being discriminated against in this Anatolian country and Ankara stubbornly refuses to recognise Cyprus, which is an EU Member State.
CzechAnkara považuje turecké Kypřany za izolovaný národ, a to kvůli přítomnosti 45 000 tureckých vojáků, kteří drží řecké Kypřany mimo jejich domovy a majetky.
Ankara regards Turkish Cypriots as isolated, owing to the presence of 45 000 Turkish soldiers, who are keeping Greek Cypriots away from their homes and properties.
CzechAnkara také jinak přistupuje ke spolupráci ve věci společné bezpečnostní a obranné politiky, protože chce vyloučit spolupráci s jedním evropským partnerem a členem Unie.
Ankara also takes a different approach to cooperation with the common security and defence policy, because it wants to exclude cooperation with one European partner and Member State of the Union.

Synonyma (anglicky) pro "Ankara":

Ankara