česko-anglicko překlad pro "angličtina"

CS

"angličtina" anglický překlad

EN
CS

angličtina {ženský rod}

volume_up
angličtina
volume_up
English {podstatné jméno}
Angličtina (Spojené státy), chorvatština, angličtina (Spojené království) nebo srbština (latinka)
English (United States), Croatian, English (United Kingdom), or Serbian (Latin)
Angličtina (Spojené státy), angličtina (Spojené království) nebo ruština
English (United States), English (United Kingdom), or Russian
Ruština, angličtina (Spojené státy) nebo angličtina (Spojené království)
Russian, English (United States) or English (United Kingdom)

Příklady použití pro "angličtina" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAngličtina (Spojené státy), chorvatština, angličtina (Spojené království) nebo srbština (latinka)
English (United States), Croatian, English (United Kingdom), or Serbian (Latin)
CzechCítila jsem, že se má angličtina moc zlepšila, když jsem tam byla a povídala si s kamarády a tak.
And I felt that my English has improved a lot going there and chatting with friends.
CzechPro mě, stejně jako dnes pro miliony jiných lidí na světě, je angličtina jazyk naučený.
For me, like millions of other people around the world today, English is an acquired language.
CzechŠpanělština, angličtina (Spojené státy), angličtina (Spojené království) nebo francouzština
Spanish, English (United States), English (United Kingdom), or French
CzechAngličtina má pro popis tohoto jevu jedno velmi krátké, jednoduché slovo, a tím slovem je dluh.
The English language has a very short, simple word to describe it, and that word is debt.
CzechAngličtina (Spojené státy), angličtina (Spojené království) nebo ruština
English (United States), English (United Kingdom), or Russian
CzechRuština, angličtina (Spojené státy) nebo angličtina (Spojené království)
Russian, English (United States) or English (United Kingdom)
CzechV seznamu Upřednostňovaný jazyk klepněte na položku Angličtina nebo Jakýkoliv jiný jazyk.
In Preferred Audio Language, click English or Any language.
CzechJazyky: angličtina USA, angličtina VB, španělština, italština, němčina
Languages: US English, UK English, Spanish, Italian, German
CzechNestačí, že je v nabídce místní jazyk a k tomu možná angličtina.
It is not enough to offer the local language and perhaps English.
CzechI když je angličtina zobrazena jako výchozí jazyk, je nutné ji vybrat, pokud ji chcete používat.
Although English is displayed as the default language, you must select it if you want to use it.
CzechAngličtina je můj mateřský jazyk, ale nejsem Angličan - jsem Ir.
English is my mother tongue, but I am not English: I am Irish.
CzechPaní předsedající, zdá se, že evropská angličtina nás zradila.
Madam President, it seems that European English has betrayed us.
CzechA angličtina se nyní stává jazykem pro řešení problémů.
And now English is becoming the language of problem-solving.
CzechAngličtina (Spojené státy) nebo angličtina (Spojené království)
English (United States) or English (United Kingdom)
CzechJsem přesvědčena, že angličtina je opravdu tím pravým jazykem.
I believe that English really is the right language.
CzechAngličtina má hodně R a L, jak ukazuje toto rozdělení.
English has a lot of Rs and Ls. The distribution shows.
CzechJe angličtina tsunami, která odplavuje ostatní jazyky?
Is English a tsunami, washing away other languages?
CzechPomocí tlačítek - a + pod nadpisem Upřednostňovaný jazyk zvukové stopy vyberte možnost Angličtina nebo Libovolný jazyk.
Under Preferred Audio Language, click the - or + button to select either English or Any language.
CzechV tu dobu byl hlavní problém angličtina.
At this time there was a -- the main question was about English.