česko-anglicko překlad pro "anemie"

CS

"anemie" anglický překlad

EN
CS

anemie {ženský rod}

volume_up
anemie (také: chudokrevnost)
volume_up
anemia {podstatné jméno}
Nejčastějšími druhy chorob jsou problémy se zrakem, opožděný růst, deformace páteře, vady řeči a anémie.
The most frequent health conditions are sight problems, growth delays, spinal deformations, speech disorders and anemia.

Příklady použití pro "anemie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNejčastějšími druhy chorob jsou problémy se zrakem, opožděný růst, deformace páteře, vady řeči a anémie.
The most frequent health conditions are sight problems, growth delays, spinal deformations, speech disorders and anemia.
CzechDalší možné vedlejší účinky jsou anemie, záněty sliznic, ztráta vlasů, poškození nervové soustavy a změna váhy.
Further possible side effects are anaemia, inflammation of the mucous membranes, hair loss, damage to the nervous system and an increase in weight.
CzechJamie má problémy najít dárce, který by ho zachránil ze stavu známého jako Fanconiho anémie, poněvadž na Maltě v současnosti nemáme registr dárců kostní dřeně.
Jamie is having problems finding a donor to save him from a condition known as Fanconi anaemia because in Malta we do not currently have a register of bone marrow donors.