česko-anglicko překlad pro "Andalusie"

CS

"Andalusie" anglický překlad

CS

Andalusie {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Andalusie
Nemůžeme dovolit Komisi, aby nadále dělala, že nevidí, a přehlížela potřeby pěstitelů z Kanárských ostrovů, Andalusie, Murcie a provincie Alicante.
We cannot allow the Commission to continue turning a blind eye, disregarding the needs of producers in the Canary Islands, Andalusia, Murcia and Alicante.
Návrh Komise nabízí možnost uvést odkaz na specifické místo původu: například víno z pobřeží Provence, víno z Andalusie, víno z Toskánska atd.
The Commission's proposal offers the possibility of referring to a specific place of origin: for example, wine from the coasts of Provence, wine from Andalusia, wine from Tuscany, etc.
Evropské odvětví ovoce a zeleniny a španělské odvětví ovoce a zeleniny v oblasti Valencie, Murcie a Andalusie, ti všichni trpí, a je nezbytné situaci řešit.
The European fruit and vegetable sector, along with the Spanish fruit and vegetable sector in Valencia, Murcia and Andalusia, are all suffering, and a solution is needed.

Příklady použití pro "Andalusie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMezitím se Komise zabývá žalobou, kterou podala vláda Andalusie.
Moreover, the Commission is considering the complaint received from the Andalusian Government.
CzechNemůžeme dovolit Komisi, aby nadále dělala, že nevidí, a přehlížela potřeby pěstitelů z Kanárských ostrovů, Andalusie, Murcie a provincie Alicante.
We cannot allow the Commission to continue turning a blind eye, disregarding the needs of producers in the Canary Islands, Andalusia, Murcia and Alicante.
CzechNávrh Komise nabízí možnost uvést odkaz na specifické místo původu: například víno z pobřeží Provence, víno z Andalusie, víno z Toskánska atd.
The Commission's proposal offers the possibility of referring to a specific place of origin: for example, wine from the coasts of Provence, wine from Andalusia, wine from Tuscany, etc.
CzechEvropské odvětví ovoce a zeleniny a španělské odvětví ovoce a zeleniny v oblasti Valencie, Murcie a Andalusie, ti všichni trpí, a je nezbytné situaci řešit.
The European fruit and vegetable sector, along with the Spanish fruit and vegetable sector in Valencia, Murcia and Andalusia, are all suffering, and a solution is needed.
CzechNebylo příjemné slyšet ostrou kritiku na adresu Andalusie v souvislosti s katastrofou způsobenou potopením lodi Prestige, jde o nepříjemnou manichejskou hru a projev neúcty k Andalusii.
It was sad to hear Andalucía being slated over the major disaster of the Prestige; it is a sad Manichaean game which shows little respect for Andalucía.
CzechVaší povinnností je zajistit dodržování dohod, současně je však vaší povinností chránit zájmy pěstitelů na Kanárských ostrovech, v oblasti Murcia, Andalusie a Valencie.
It is your obligation to ensure adherence to agreements, but it is also your obligation to defend the interests of growers in the Canary Islands, Murcia, Valencia, and Andalusia.